Spekulativní útok

Spekulativní útok je termín, který ekonomové používají k označení překotného nákupu některých aktiv (měny, zlata, emisních povolenek, zbývajících kvót) dříve neaktivními spekulanty. První model spekulativního útoku byl obsažen v diskusním dokumentu o trhu se zlatem z roku 1975, který vypracovali Stephen Salant a Dale Henderson z Federální rezervní banky. Paul Krugman, který navštěvoval bankovní radu jako postgraduální student na stáži, jejich mechanismus brzy upravil tak, aby vysvětlil spekulativní útoky na devizovém trhu.

Spekulativní útok na devizovém trhu je masivní prodej měnových aktiv země domácími i zahraničními investory. Země, které používají pevný směnný kurz, jsou náchylnější ke spekulativnímu útoku než země, které používají pohyblivý směnný kurz. Důvodem je velké množství rezerv, které jsou nutné k udržení pevného směnného kurzu na této pevné úrovni. Nicméně pokud se vláda rozhodne udržovat fixní směnný kurz během spekulativního útoku, riskuje možnost vážné hospodářské deprese nebo finančního kolapsu, jak ukázaly argentinská a východoasijská finanční krize.

Spekulativní útok má mnoho společného s útokem do rohu trhu, protože zahrnuje budování velké směrové pozice v naději, že z ní vystoupíme při lepší ceně. Jako takový je spojen se stejným rizikem: spekulativní útok se zcela spoléhá na to, že trh na útok zareaguje pokračováním navrženého pohybu, aby útočníci dosáhli zisku. Na trhu, který není náchylný, může být reakce trhu naopak taková, že využije změny ceny tím, že zaujme opačné pozice a zvrátí vykonstruovaný pohyb.

Tomu může napomoci agresivní intervence centrální banky, ať už přímo prostřednictvím velmi rozsáhlých měnových transakcí nebo zvýšením úrokových sazeb, nebo aktivita jiné centrální banky, která má zájem na zachování stávajícího směnného kurzu. Stejně jako při zahnání trhu do kouta se tím útočníci stávají zranitelnými.