S&P Sri Lanka 20 Index

S&P SL20 neboli Standard & Poor’s Sri Lanka 20 je burzovní index založený na tržní kapitalizaci, který sleduje výkonnost 20 předních veřejně obchodovaných společností kótovaných na burze v Kolombu. Dvacítka společností, které index tvoří, je určena globální metodikou indexu Standard & Poor’s, podle níž je zařazení do indexu každoročně revidováno. Všechny akcie kótované v indexu S&P SL20 jsou klasifikovány podle standardu globální klasifikace odvětví S&P a MSCI, což umožňuje lepší srovnání výkonnosti největších a nejlikvidnějších akcií na Srí Lance s ostatními globálními indexy.

Po skončení třicetiletého konfliktu v roce 2009 zaznamenala srílanská burza v Kolombu nebývalý zájem investorů a agentura Bloomberg označila burzu v Kolombu za nejvýkonnější burzu roku 2010. V červnu 2012 však důvěra investorů poklesla a analýza 78 burz provedená společností Bespoke Investment Group označila v tomto roce burzu v Kolombu za čtvrtou nejhorší burzu na světě.

CSE zjistila, že ztráta důvěry může být částečně způsobena nedostatky, které jsou vlastní indexům kolumbijské burzy, a proto ve spolupráci s agenturou Standard & Poor vytvořila index S&P SL20 jako akciový benchmark stanovený podle globálních standardů, který investorům pomůže posoudit výkonnost srílanského akciového trhu. Index S&P SL20 byl iniciován 18. června 2012 a 26. června 2012 byl v Kolombu představen. V návaznosti na zavedení indexu S&P SL20 byl 1. ledna 2013 ukončen index Milanka Price, který do té doby sledoval výkonnost 25 nejvýkonnějších akcií na Srí Lance.

V červnu 2013 navázala burza v Kolombu ve snaze překlenout informační asymetrii mezi investory a kótovanými společnostmi spolupráci s Amba Research Lanka, která poskytuje akciový výzkum společností zařazených do indexu S&P SL20.

Seznam společností v aktuálním indexu

Aktuální seznam společností v indexu je uveden níže: