Služba Providence Service

Ticker: PRSC
Dividenda: Žádná
Institucionální vlastnictví: 96,03 %

Společnost Providence Service Corporation
5524 E. FOURTH ST.
Tucson, AZ 85711

Telefon: 520-748-7108

Webové stránky: www.provcorp.com

Průmysl: Sociální služby pro jednotlivce a rodiny, děti a mládež

Poskytovatel a správce státem sponzorovaných sociálních služeb. Jeho poradci, sociální pracovníci a odborníci na duševní zdraví pracují s klienty, kteří mají nárok na státní pomoc z důvodu výše příjmu, citového/vzdělávacího postižení nebo soudního rozhodnutí.

Doporučujeme:  Cap and Trade