Síť křižovatek

Příkladem křížových sítí jsou Liquidnet, Pipeline, Posit ETF One společnosti ITG nebo SIGMA X společnosti Goldman Sachs.

Doporučujeme:  Obchodní strategie