Seznam švýcarských právních předpisů týkajících se finančního trhu

Legislativa a dohled nad švýcarskými finančními trhy se uskutečňuje prostřednictvím systému zákonů, vyhlášek a oběžníků vydávaných Švýcarským federálním shromážděním, Švýcarskou federální radou a Švýcarským úřadem pro dohled nad finančním trhem (FINMA).

Zákony Švýcarského spolkového sněmu o finančním trhu[]

Nařízení Švýcarské federální rady o finančním trhu[]

Vyhlášky švýcarského orgánu dohledu nad finančním trhem[]

Vyhlášky Švýcarské federální bankovní komise[]

Nařízení Rady pro převzetí ze dne 21. srpna 2008 (Nařízení-TB, R-TB)

Doporučujeme:  SEC Form 10-KT