Sealand 100 dolarová mince

Stodolarovou minci poprvé vydalo Sealandské knížectví, mikronárod na pevnosti HM Fort Roughs v Severním moři, v roce 1977. Sealandská povstalecká vláda, „exilová vláda“, která si činí nárok na vládu nad Sealandem, později v roce 1991 vyrazila minci této nominální hodnoty.

Na počest 10. výročí založení Sealandského knížectví vydala mikronárod v roce 1977 dvě pamětní stodolarové mince, z nichž jedna byla vyrobena ze zlata a druhá z mosazi. Obě mince mají průměr přibližně 38,3 milimetru. Zlatá emise váží přibližně 14,4 gramu, zatímco mosazná mince, která je o něco těžší, váží přibližně 19,4499 gramu. Na lícní straně mince je zobrazen znak Sealandu doplněný legendou „PRINCIPALITY OF SEALAND“, rokem ražby a hodnotou (psanou slovy i číslicemi jako „ONE HUNDRED 100 SEALAND DOLLARS“). Uprostřed reverzní strany se nachází kruhový obraz HMS Fort Roughs na moři s vrtulníkem letícím nad hlavou a lodí v pozadí, částečně obklopený dvěma spojenými větvemi. Vlevo od tohoto obrazu je vpravo umístěn portrét Joan Batesové, prohlášené za „princeznu Sealandu“, nad nímž je nápis „PRINCESS JOAN“. Vpravo od středového obrazu je vlevo obrácená podobizna Paddyho Roye Batese, tehdy prohlášeného za „prince Sealandu“, rovněž s popiskem „ROY OF SEALAND“. Po obvodu mince v horní části je nápis „TENTH ANNIVERSARY“ a u spodní části jsou data „1967 – 1977“. Bylo vyraženo přibližně 2000 zlatých mincí. Ražba mosazných mincí není v současné době známa.

Sealandská povstalecká vláda vydala v roce 1991 stodolarovou minci, jedinou minci vydanou pro „exilovou vládu“. Mince, kterou pravděpodobně navrhl Serge Huard, je vyrobena ze starostříbra a měří v průměru 38,6 milimetru. Na lícní straně mince je zobrazena vlevo obrácená podobizna Johannese Seigera, samozvaného „premiéra Sealandu“ a vůdce Sealandské povstalecké vlády, doplněná nápisy „JOHANNES SEIGER“ a „PRIME MINISTER OF SEALAND“, které jsou umístěny po obvodu mince. Podobně jako na minci z roku 1977, kterou razila rodina Batesových, je na reverzní straně zobrazen státní znak Sealandu a po obvodu mince je vyobrazen celý název státu, letopočet a údajná hodnota. Celkem bylo vyraženo 1000 exemplářů.