Schwarzburg-Rudolstadt 2 marky mince

Německé císařství Schwarzburg-Rudolstadt

Reichsadler, státní titul, hodnota, rok

Mince v hodnotě 2 marek je oběžná mince, kterou vydalo knížectví Schwarzburg-Rudolstadt v roce 1898, v době, kdy bylo knížectví součástí Německého císařství, a za vlády knížete Günthera Victora (1852-1925). Byla vyrobena v pruské mincovně v Berlíně, což lze poznat podle přítomnosti značky „A“ na averzu. Mince měla před svou případnou demonetizací nominální hodnotu odpovídající 2,00 zlaté marky.

Celkem bylo vyrobeno přibližně 100 375 exemplářů schwarzbursko-rudolstadtské mince v hodnotě 2 marek, z toho 375 proofů. Kromě toho byl v roce 1901 v Berlíně vyroben malý počet vzorů, které však nikdy nebyly dány do oběhu. Tyto vzory jsou dnes považovány za mimořádně vzácné.

Doporučujeme:  Mince Lombardie-Venetsko 6 lir