Sasko-Kobursko a Gótsko mince o hodnotě 5 marek

Německé císařství Sasko-Kobursko a Gotha

Reichsadler, státní titul, hodnota, rok

Mince v hodnotě 5 marek byla poprvé vydána v roce 1895 za vlády vévody Alfréda. V roce 1907 byla vydána nová emise s podobiznou Alfrédova nástupce Karla Eduarda.

První mince v hodnotě 5 zlatých marek Sasko-Kobursko a Gótsko byla vydána v roce 1895, během druhého celého roku vlády vévody Alfréda. Měla stejné složení a rozměry jako každá standardní mince v hodnotě 5 marek vydávaná v té době ve státech Německého císařství, neboť byla složena z ryzího stříbra o ryzosti 0,900, vážila 27,7779 gramu a měřila 37 milimetrů v průměru a 3 milimetry na tloušťku. Ve středu averzu byl vyražen Alfrédův portrét obrácený vpravo, částečně obklopený opisem „ALFRED HERZOG VON SACHSEN COBURG UND GOTHA“. Přímo pod podobiznou vévody se nacházela značka mincovny „A“, která označovala, že mince byla vyrobena ve Státní mincovně v Berlíně. Na rubové straně byl zobrazen říšský protektor Německého císařství, doplněný státním názvem Druhé říše (DEUTSCHES REICH), hodnotou mince (vepsanou jako „FÜNF MARK“) a letopočtem. Bylo vyraženo nejméně 4000 exemplářů, přičemž nezaznamenaný počet byl vyražen v proof kvalitě.

Dne 30. července 1900 nastoupil na trůn vévody sasko-koburského a gothajského po Alfrédovi jeho synovec Karel Eduard. Pětimarkovka s podobiznou nového vévody však byla vydána až v roce 1907, v průběhu celého šestého roku jeho vlády. Na averzu se nacházel vpravo obrácený obraz Karla Eduarda doplněný legendou „CARL – EDUARD – HERZOG – V – SACHSEN – COBURG – U – GOTHA“ a značkou mincovny „A“. Podél hrany mince byl vyryt nápis „GOTT MIT UNS“. Její složení, rozměry a provedení rubu byly shodné s mincí 5 marek Alfréda. Bylo vyraženo nejméně 10 000 exemplářů, přičemž nezaznamenaný počet byl vydán v proof kvalitě.