Sasko-altenburská mince o hodnotě 2 marek

Reichsadler, státní titul, hodnota, rok

Pamětní oběžná mince v hodnotě 2 marek byla vydána vévodstvím Sasko-Altenbursko v roce 1901 za vlády vévody Ernesta I. (německy Ernst I.; 1826-1908). Mince, vyrobená v době, kdy Sasko-Altenbursko bylo státem Německého císařství, byla vyražena na oslavu panovníkových 75. narozenin. Byla vyrobena v pruské mincovně v Berlíně, jak lze poznat podle přítomnosti značky „A“ na averzu. Před svou případnou demonetizací měla tato mince nominální hodnotu odpovídající 2,00 marky, která byla zákonným platidlem.

Celkem bylo vyrobeno přibližně 50 500 exemplářů sasko-altenburské mince v hodnotě 2 marek: 50 000 kusů obchodních ražeb a 500 kusů proofů.

Doporučujeme:  Rumunská mince 20 leu