Saská mince o hodnotě 20 marek

Německé císařství Saské království

Reichsadler, státní titul, hodnota, rok

Mince v hodnotě 20 marek byla poprvé vydána Saským královstvím v roce 1872 za vlády krále Jana (Johanna). Podobná emise byla zavedena o rok později v roce 1873. Po Janově smrti v roce 1894 nastoupil na královský trůn jeho syn Albert a mince s jeho podobiznou byla ražena v letech 1874 až 1878 a poté znovu v letech 1894 až 1895. V roce 1903 byla zavedena emise s podobiznou zesnulého krále Jiřího a po ní následovala emise s podobiznou jeho syna Fridricha Augusta III. vydávaná v letech 1905 až 1914.

První dvacetimarkovka Saského království byla vydána v roce 1872, v 18. (a předposledním) roce vlády krále Jana (Johanna). Měla standardní složení a rozměry jako všechny dvacetimarkové mince vydávané tehdejšími státy německého císařství: byla vyrobena z ryzího zlata o ryzosti 0,900, vážila 7,965 gramu a její průměr činil 22,5 milimetru. Uprostřed lícní strany mince byl vyražen vlevo obrácený portrét krále Jana, částečně obklopený opisem „IOHANN V. G. G. KOENIG VON SACHSEN“. Přímo pod královou podobiznou se nacházela značka mincovny „E“, která označovala, že mince byla vyražena v mincovně Muldenhütten. Na rubové straně byl vyobrazen říšský protektor Německé říše, doprovázený státním názvem Druhé říše (DEUTSCHES REICH), dubovou ratolestí, hodnotou mince (jako „20 M.“) a letopočtem, přičemž čísla data, nápis hodnoty a slova státního názvu byla oddělena heraldickou orlicí. Bylo vyraženo nejméně 1 093 000 exemplářů, přičemž neznámý počet z roku 1872 byl ražen v proof kvalitě.

Měděný vzor této mince byl vyroben v roce 1873, ale do oběhu se nedostal.

Po Johnově smrti 29. října 1873 nastoupil na jeho místo nejstarší syn Albert. Dvacetimarkovka s jeho podobiznou však byla vyražena až v prvním roce jeho vlády, v roce 1874. Na averzní straně mince byla uprostřed vpravo umístěna Albertova podobizna, doplněná nápisem „ALBERT KOENIG VON SACHSEN“ a značkou mincovny „E“. Reverzní strana byla pozměněna a nyní obsahovala podobnou variantu říšské mince, která neoddělovala žádný text, a hodnota mince byla nyní vepsána jako „20 MARK“. Ražba mince 20 marek Albert byla zastavena v roce 1878, ale znovu zahájena v roce 1894. Mezi těmito roky byla na minci provedena jediná změna, a to v podobě říšského znaku na rubu, který byl nyní větší a na prsou nesl menší štít. Celkem bylo v letech 1874-1878 vyrobeno nejméně 637 745 exemplářů bez proofů a v letech 1894-1895 bylo vyraženo 752 000 kusů.

Doporučujeme:  Mait Luidalepp

Po smrti svého bratra Alfréda nastoupil Jiří 19. června 1902 na trůn saského krále. Mince v hodnotě 20 marek s podobiznou nového krále však byla vyražena až v prvním (a jediném) plném roce jeho vlády, v roce 1903. Byla na ní zobrazena Jiřího podobizna obrácená vlevo, doplněná nápisem „GEORG KOENIG VON SACHSEN“ a značkou mincovny „E“. Na kompozici, rozměrech a designu reverzní strany poslední Albertovy dvacetimarkové mince nebyly provedeny žádné změny. Vzhledem k tomu, že Jiřího vláda trvala jen krátce, byla výroba 20markové mince s jeho podobiznou vydána pouze během jednoho roku, a to v roce 1903, a bylo vyrobeno pouze asi 250 000 exemplářů, nepočítaje v to proofy.

Mince Fridricha Augusta III.

Mince Fridricha Augusta III.

Fridrich August III. nastoupil na trůn saského krále 15. října 1904. Mince v hodnotě 20 marek s podobiznou nového krále však byla vydána až v prvním celém roce jeho vlády, tedy v roce 1905. Na ní byl vpravo obrácený obraz Fridricha Augusta III. doplněný nápisem „FRIEDRICH AUGUST KÖNIG V. SACHSEN“ a značkou mincovny „E“. Co se týče kompozice, rozměrů a designu reverzu Jiřího emise, nedošlo k žádným změnám. Mince byla ražena v letech 1905, 1913 a 1914. V těchto letech bylo vyraženo celkem nejméně 946 507 exemplářů, přičemž nejméně 86 exemplářů bylo vyraženo v proof kvalitě.

V roce 1905 byly vyrobeny dva měděné vzory, které se však nedostaly do oběhu. Na jednom z nich byla vyobrazena podobizna krále Fridricha Augusta III. v uniformě.