Růstové investování

Růstové investování je styl investiční strategie. Zastánci tohoto stylu, tzv. růstoví investoři, investují do společností, které vykazují známky nadprůměrného růstu, a to i v případě, že se cena akcií jeví jako drahá z hlediska ukazatelů, jako je poměr ceny k zisku nebo ceny k účetní hodnotě. V typickém použití je termín „růstové investování“ v protikladu ke strategii známé jako hodnotové investování.

Někteří významní investoři, jako například Warren Buffett, však prohlásili, že mezi koncepty hodnoty a růstu není teoretický rozdíl („Growth and Value Investing are joined at the hip“), pokud jde o koncept vnitřní hodnoty aktiva. Navíc při investování pouze do jednoho stylu akcií by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění diverzifikace.

Thomas Rowe Price, Jr. byl nazýván „otcem růstového investování“.

Růst za rozumnou cenu

Po splasknutí bubliny dotcomů se „růst za každou cenu“ přestal líbit. Připojení vysoké ceny k cennému papíru v naději na vysoký růst může být riskantní, protože pokud míra růstu nesplní očekávání, cena cenného papíru může prudce klesnout. Nyní je často módnější hledat akcie s vysokou mírou růstu, které se obchodují za rozumné ocenění.

Růstové investiční nástroje

Doporučujeme:  Křížení klouzavých průměrů