Růstové akcie

Růstová akcie je ve finančnictví akcie, která
společnosti, která vytváří významné a trvalé kladné peněžní toky a jejíž tržby a zisky by měly růst rychleji než průměrná společnost ve stejném odvětví. Růstová společnost má obvykle nějakou konkurenční výhodu (nový výrobek, průlomový patent, zahraniční expanze), která jí umožňuje odrazit konkurenci. Růstové akcie obvykle vyplácejí menší dividendy, protože společnost obvykle reinvestuje nerozdělený zisk do kapitálových projektů.

Analytici vypočítávají rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) vydělením čistého zisku společnosti průměrným kmenovým kapitálem. Aby mohly být společnosti klasifikovány jako růstové akcie, analytici obvykle očekávají, že dosáhnou 15 % nebo vyšší návratnosti vlastního kapitálu. CAN SLIM je metoda, která identifikuje růstové akcie a kterou vytvořil William O’Neil, makléř a vydavatel časopisu Investors Business Daily.

Růstové vs. hodnotové investování

Od roku 1982 růstové akcie porážely hodnotové akcie během:

V ostatních letech se lépe dařilo hodnotovým akciím. Všimněte si, že pět let před splasknutím dot-com bubliny se růstovým akciím dařilo lépe než hodnotovým, od té doby se obecně lépe daří hodnotovým akciím.

Někteří poradci doporučují investovat polovinu portfolia pomocí hodnotového přístupu a druhou polovinu pomocí růstového přístupu.

Doporučujeme:  Délka paže transakce