Riziko ocasu

Zadní riziko je riziko pohybu aktiva nebo portfolia aktiv o více než 3 standardní odchylky od jeho aktuální ceny. Většinu správců aktiv zajímá zejména pouze riziko poklesu, tj. pohyb o více než 3 směrodatné odchylky pod jeho aktuální cenou.

Běžná technika použití normální aproximace k odhadu rozdělení cenových změn podhodnotí skutečnou hodnotu ocasního rizika kvůli tlustým chvostům finančních dat.

Zadní riziko je někdy definováno méně striktně, pouze jako riziko (nebo pravděpodobnost) vzácných událostí.

Doporučujeme:  Implied Authority