Průmyslový index Dow Jones

Průmyslový index Dow Jones je široce sledovaným barometrem výkonnosti akcií. Spolu se svým sourozencem Dow Jones Transportation Index jsou považovány za nejstarší indexy výkonnosti akcií na světě.

Dow Jones Industrial Average (DJI), nazývaný také DJIA, Dow 30 nebo neformálně Dow Jones či The Dow) je jeden z několika burzovních indexů, které v devatenáctém století vytvořil redaktor Wall Street Journal a spoluzakladatel společnosti Dow Jones & Company Charles Dow. Dow index sestavil jako způsob měření výkonnosti průmyslové složky amerických akciových trhů. Kromě Dow Jones Transportation Average, který Dow rovněž vytvořil, je to nejstarší přetrvávající index amerického trhu.

V současné době tvoří průměr 30 největších a nejrozšířenějších veřejných společností ve Spojených státech. „Průmyslová“ část názvu je do značné míry historická – mnoho z 30 moderních složek má s těžkým průmyslem jen málo společného. Průměr je vážený cenou. Kvůli kompenzaci vlivu rozdělení akcií a dalších úprav se v současné době jedná o škálovaný průměr, nikoli o skutečný průměr cen akcií jeho složek – součet cen složek se dělí dělitelem, který se mění vždy, když některá ze složek projde rozdělením akcií nebo dividendou, aby se vytvořila hodnota indexu. Jelikož je dělitel v současné době menší než jedna, je hodnota indexu vyšší než součet cen jednotlivých složek.

Doporučujeme:  Nova Corps