Prohlášení o plné moci

Tradičně mají makléři-dealeři povoleno hlasovat pro „běžné“ návrhy jménem svých akcionářů, pokud akcionáři nevrátí prohlášení o zmocnění. To bylo kontroverzní a v roce 2006 pracovní skupina NYSE Proxy Working Group doporučila upravit pravidla tak, aby nesporné volby členů představenstva nebyly považovány za rutinní. Komise pro cenné papíry a burzy toto pravidlo schválila 1. července 2009.

V červenci 2010 Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) oznámila, že žádá veřejnost o vyjádření k účinnosti systému plných mocí.

Určitou kontroverzi vyvolal tzv. proxy access, což je metoda umožňující akcionářům nominovat kandidáty, kteří se objeví v prohlášení o plné moci. V současné době může kandidáty do prohlášení o plné moci umístit pouze nominační rada. Americký Dodd-Frankův zákon o reformě Wall Street a ochraně spotřebitele výslovně umožnil Komisi pro cenné papíry a burzy, aby o této otázce rozhodla. V roce 2010 SEC přijala pravidlo, které některým akcionářům umožňovalo uvádět kandidáty na prohlášení o zmocnění, avšak toto pravidlo bylo v roce 2011 zrušeno odvolacím soudem Spojených států pro obvod District of Columbia.

Doporučujeme:  Hvězda (disambiguace)