Prodloužená doba obchodování

Obchodování po zavírací době je obchodování s akciemi, ke kterému dochází po skončení tradiční obchodní doby na hlavních burzách, jako je New York Stock Exchange a Nasdaq Stock Market. Od roku 1985 je pravidelná obchodní doba ve Spojených státech od 9:30 do 16:00 východního času (ET).

Příklad grafu obchodování v prodloužených hodinách, přes Google Finance

Obchodování mimo tyto pravidelné hodiny není novým jevem, ale dříve bylo omezeno na investory s vysokým čistým jměním a institucionální investory, jako jsou podílové fondy. Vznik soukromých obchodních systémů, známých jako elektronické komunikační sítě nebo ECN, umožnil individuálním investorům účastnit se obchodování po skončení pracovní doby.

Obchodování po zavírací době v den, kdy probíhá normální seance, probíhá od 16:00 do 20:00 ET.

Obchodování probíhá také před tradičními obchodními hodinami a je známé jako obchodování před zahájením obchodování. Obchodování před začátkem obchodování probíhá od 4:00 do 9:30 ET.

Členové Národní asociace obchodníků s cennými papíry (NASD), kteří dobrovolně zadávají kotace během
jsou povinni dodržovat všechna platná pravidla pro ochranu a zobrazování limitních příkazů (např. Manningovo pravidlo a pravidla SEC pro zpracování příkazů).

Doporučujeme:  Lichtenštejnská mince 50 franků