Pozice (finance)

Ve finančním obchodování je pozice závazný závazek koupit nebo prodat určité množství finančních nástrojů, jako jsou cenné papíry, měny nebo komodity, za danou cenu.

Pojem „pozice“ se v kontextu financí používá také pro množství cenných papírů nebo komodit v držení osoby, firmy nebo instituce a pro vlastnický status investic osoby nebo instituce.

Obchodování a finanční aktiva[]

Při obchodování s deriváty nebo finančními nástroji se pojem pozice používá ve velké míře. Existují dva základní typy pozic: dlouhá a krátká.

V následujících vysvětlivkách budou použity obchodované opce. Stejný princip platí i pro futures a ostatní cenné papíry. Pro zjednodušení se v těchto příkladech obchoduje pouze s jedním kontraktem.

Zkrátka a dobře: kupující se označují jako long a prodávající jako short.

Čistá pozice je rozdíl mezi celkovými otevřenými dlouhými (pohledávkami) a otevřenými krátkými (závazky) pozicemi v daném aktivu (cenném papíru, měně, komoditě atd.) v držení jednotlivce. Jedná se také o objem aktiv držených osobou, firmou nebo finanční institucí, stejně jako o vlastnický status investic dané osoby nebo instituce.

Doporučujeme:  Mince Niue v hodnotě 2 012 centů