Podvodný obchodník

Nepoctivý obchodník je oprávněný zaměstnanec, který jménem svého zaměstnavatele provádí neoprávněné obchody. Nejčastěji se uplatňuje při finančním obchodování, kdy profesionální obchodníci provádějí neschválené finanční transakce.

Tato činnost se nachází v šedé zóně mezi občanskoprávní a trestněprávní protiprávností, protože pachatel je legitimním zaměstnancem společnosti nebo instituce, ale uzavírá transakce jménem svého zaměstnavatele bez povolení.

Jedním ze známých nepoctivých obchodníků je Nick Leeson, jehož ztráty stačily v roce 1995 k bankrotu banky Barings Bank v důsledku jeho nerozumných a neoprávněných investic do indexových futures. Kombinace špatného úsudku, nedostatečného dohledu ze strany vedení, naivního regulačního prostředí a nešťastných vnějších událostí, jako bylo zemětřesení v Kóbe, způsobila Leesonovi ztrátu ve výši 1,3 miliardy dolarů, která přivedla tuto staletou finanční instituci k bankrotu.

Tabulka největších ztrát nepoctivých obchodníků

Doporučujeme:  Zmrazení platu