Parpagliola

Parpagliola z Napoleonova Italského království

Parpagliola (z francouzského slova parpaillole) je termín, který označuje určité typy mincí s nízkým obsahem stříbra. V numismatickém kontextu se častěji používá ve vztahu k italským a francouzským mincím.

Slovo parpaillole bylo poprvé použito ve druhé polovině 15. století v Provence pro označení nízkého obsahu stříbra v minci. Později jej napodobili biskupové z Lausanne ve švýcarském kantonu Vaud a vévodství Savojské.

Parpagliola se vydávala od 16. století v Milánském vévodství, kde byla oceněna na 2 soldi a 6 denárů. Z oběhu v knížectví byla definitivně stažena v roce 1777, ale parpagliola se v Miláně znovu objevila v roce 1808, kdy Italské království za Napoleona (1769-1821) nechalo vyrazit kus 10 centesimo obsahující 20 % stříbra.

Doporučujeme:  Wes Weasley