Palice (skladem)

Zbytek je akcie, která představuje zbývající část vlastního kapitálu společnosti, která zůstane po velkém rozdělení hotovosti nebo cenných papírů v důsledku odkupu, vyčlenění, rozdělení nebo jiné formy restrukturalizace, při níž je většina činností společnosti vyjmuta z mateřské společnosti. Odštěpný závod si může ponechat název původní korporace nebo v některých případech může v rámci restrukturalizace přijmout jiný název.

Doporučujeme:  Namibijská mince v hodnotě 5 centů