Oxford Lane Capital Corp

„Oxford Lane Capital Corp. je uzavřený koncový fond, který se zabývá především investicemi do podnikových dluhových nástrojů.“

„Naše investiční aktivity řídí společnost Oxford Lane Capital Corp. Management, LLC, investiční poradce registrovaný podle zákona o investičních poradcích z roku 1940.“

Oxford Lane Capital usiluje o maximalizaci celkového výnosu investováním do dluhových a kapitálových tranší zajištěných úvěrových závazků (CLO).

Půjčka Credit Suisse s pákovým efektem

Tento index sleduje investovatelný trh pákových úvěrů denominovaných v amerických dolarech. Skládá se z emisí s ratingem „5B“ nebo nižším, což znamená, že emise s nejvyšším ratingem zahrnuté do tohoto indexu mají rating od Moody’s/S&P Baa1/BB+ nebo Ba1/BBB+. Všechny úvěry jsou financované termínované úvěry s dobou splatnosti nejméně jeden rok a jsou poskytovány emitenty se sídlem ve vyspělých zemích.

Doporučujeme:  Technický analytik