OpenIPO

OpenIPO je modifikovaná holandská aukce, která umožňuje nestranné přidělování akcií v rámci primární veřejné nabídky. Všichni úspěšní uchazeči zaplatí za jednu akcii stejnou cenu.

Aukce OpenIPO je založena na aukčním systému navrženém nositelem Nobelovy ceny za ekonomii Williamem Vickreym a využívá matematický model, který nestranně posuzuje všechny kvalifikované nabídky. Je to podobný model, jaký se používá při aukcích státních pokladničních poukázek, dluhopisů a obligací. Stejně jako v typické aukci i v aukci OpenIPO vyhrávají ti, kteří nabídnou nejvyšší cenu, ale jsou zde důležité rozdíly. V aukci OpenIPO je celá aukce neveřejná a všichni vítězní uchazeči platí stejnou cenu za akcii – cenu veřejné nabídky.

Společnost WR Hambrecht + Co využila OpenIPO ke vstupu na burzu řady společností, včetně Morningstar, Interactive Brokers Group, Overstock.com, Ravenswood Winery, Clean Energy Fuels, Boston Beer Company, a především působila jako spolumanažer při vstupu společnosti Google na burzu v roce 2004 s využitím systému holandské aukce. Mnoho tradičních investičních bank se pozastavilo nad myšlenkou využití aukčního procesu, jako je OpenIPO, k zapojení do veřejných nabídek cenných papírů, protože tato nová metoda umožňuje rovný přístup k přidělování akcií a eliminuje „zákulisní“ obchody s akciemi a zvýhodňování, které se často vyskytuje u konvenčních IPO. Navzdory odporu ostatních bank k používání této metody však byla OpenIPO použita pro více než 20 veřejných nabídek.

Finanční historici Richard Sylla a Robert E. Wright ukázali, že před občanskou válkou většina raných amerických společností prodávala své akcie přímo veřejnosti bez pomoci zprostředkovatelů, jako byly investiční banky. Přímá veřejná nabídka neboli DPO, jak ji označují, se neuskutečňovala formou aukce, ale za cenu akcií stanovenou emitující korporací. DPO odstranila problém zastoupení spojený s nabídkami zprostředkovanými investičními bankami, ale nebyla tak účinná při zjišťování ceny.