Objemově vážená průměrná cena

Ve financích je objemově vážená průměrná cena (VWAP) poměr obchodované hodnoty k celkovému zobchodovanému objemu v určitém časovém horizontu (obvykle jeden den). Je to míra průměrné ceny, za kterou se akcie v daném obchodním horizontu obchodovala.

VWAP lze měřit mezi libovolnými dvěma časovými body, ale poskytovatel informací jej zobrazuje jako bod odpovídající uplynulému času během obchodního dne.

VWAP se často používá při algoritmickém obchodování. Makléř totiž může garantovat provedení pokynu za VWAP a nechat počítačový program zadávat pokyny na trh, aby vydělal na provizi obchodníka a vytvořil P&L. Tomuto postupu se říká garantované provedení VWAP. Makléř může také obchodovat způsobem best effort a odpovídat klientovi realizovanou cenou. Tomu se říká cílové provedení VWAP; pro klienta to znamená větší rozptyl v zodpovězené ceně oproti ceně VWAP, ale nižší obdrženou/vyplacenou provizi. Obchodní algoritmy, které používají VWAP jako cíl, patří do třídy algoritmů známých jako algoritmy s účastí objemu.

VWAP se vypočítá podle následujícího vzorce:

Doporučujeme:  Bifurkace