Objem (finance)

Na kapitálových trzích je objem nebo objem obchodování počet akcií nebo kontraktů obchodovaných s cenným papírem nebo na celém trhu během daného časového období.

V souvislosti s obchodováním s akciemi na burze se objem běžně uvádí jako počet akcií, které během dne změnily majitele. Průměrný objem se uvádí jako průměrný objem za delší časové období, obvykle za jeden až tři měsíce. Když jsou o společnosti zveřejněny významné pozitivní nebo negativní zprávy, objem akcií této společnosti se obvykle odchýlí od průměrného objemu, což znamená, že s touto akcií obchoduje více lidí.

Vyšší objem akcií je ukazatelem vyšší likvidity. Institucionální investory, kteří chtějí prodat velký počet akcií určité akcie, nižší objem donutí prodávat akcie pomalu a po delší dobu.

Výpočet objemu cenného papíru má určité právní důsledky. Například ve Spojených státech může být nákup nebo prodej určitého počtu akcií cenného papíru v poměru k jeho objemu obchodování omezen podle pravidla 144 zákona o cenných papírech z roku 1933. Výpočet objemu obchodování je proto regulován Komisí pro cenné papíry a burzy.

Doporučujeme:  Variabilní univerzální životní pojištění (VUL)