Obchodní klasifikace společnosti Thomson Reuters

Thomson Reuters Business Classification (TRBC) je odvětvová klasifikace globálních společností, kterou vlastní a provozuje společnost Thomson Reuters a která je také základem pro indexy Thomson Reuters.

TRBC pokrývá více než 70 000 veřejných společností ze 130 zemí a poskytuje více než desetiletou historii klasifikace. Klasifikace se skládá ze čtyř úrovní hierarchické struktury. Každé společnosti je přiřazeno odvětví, které spadá do průmyslové skupiny, dále podnikatelský sektor, který je pak součástí celkového hospodářského odvětví. TRBC se skládá z 10 ekonomických sektorů, 25 podnikatelských sektorů, 52 odvětvových skupin a 124 průmyslových odvětví.

Tržní klasifikace[]

TRBC je tržní klasifikační schéma podobné systémům GICS a ICB. Ty klasifikují společnosti spíše na základě míry dopadu na trhy než na základě klasifikačních systémů založených na usazení, jako je Severoamerický klasifikační systém odvětví (NAICS).

TRBC se používá především v oblasti finančních investic a poradenství, kde investoři identifikují a vybírají skupiny srovnatelných společností a sledují trendy. Konkrétně se může jednat o investiční manažery, kteří alokují finanční prostředky a srovnávají svá portfolia; investiční bankéře, kteří upozorňují na akviziční cíle a příležitosti pro finanční restrukturalizaci, nebo obecněji o společnosti, které provádějí analýzu konkurence svých kolegů na trhu.

Doporučujeme:  Index MVIS® Global Mortgage REITs