Německá značka Ostmark

Ostmarka (nápověda – informace) byla měna vydaná Německým císařstvím v roce 1918, která se používala ve východních oblastech ovládaných Německem, které byly v té době známé jako Ober Ost. Měnu tvořily pouze bankovky, které v roce 1918 vydala Darlehnskasse v Kownu. Obíhala spolu s ruským rublem a ostrublem a byla na něj navázána, přičemž dvě ostmarky se rovnaly jednomu ostrublu.

Zadní strana bankovky s 1 známkou.

V roce 1918 byly vydány bankovky v hodnotách ½, 1, 2, 5, 20, 50, 100 a 1000 marek. Na rubu těchto bankovek bylo varování před jejich paděláním v němčině, lotyštině a litevštině.

Po skončení první světové války používala Litva ostmarku až do 1. října 1922, kdy ji nahradil litas. Názvy skatikas a auksinas byly následně používány pro fenik a marku na poštovních známkách. Důvodem nahrazení měny byla vazba ostmarky na papirovou marku, která již trpěla inflací (a později v roce 1923 se dostala do spirály hyperinflace).

Doporučujeme:  SandRidge Energy, Inc.