Německá mince v hodnotě 3 marek (1908-1918)

Reichsadler, státní titul, hodnota, rok

Mince v hodnotě 3 marek je oběžná a pamětní mince, kterou v letech 1908 až 1918 vydávalo osmnáct z pětadvaceti států Německého císařství: Bavorsko, Prusko, Sasko a Württembersko, velkovévodství Bádensko, Hesensko, Meklenbursko-Schwerin, Meklenbursko-Strelitz a Sasko-Výmarsko-Eisenach, vévodství Anhaltsko, Brunšvik a Sasko-Meiningen, knížectví Lippe, Reuss-Greiz, Schaumburg-Lippe a Schwarzburg-Sondershausen a svobodná hanzovní města Hamburk a Lübeck. Jedinými státy, které mince tohoto nominálu nevydaly, byly velkovévodství Oldenburg, vévodství Sasko-Altenbursko a Sasko-Kobursko a Gotha, knížectví Reuss-Gera, Schwarzburg-Rudolstadt a Waldeck-Pyrmont a svobodné hanzovní město Brémy. Všechny exempláře 3markové mince měly od roku 1908 do roku 1914 nominální hodnotu odpovídající 3,00 zlaté marky a od roku 1914 do demonetizace v roce 1918 3,00 papírky. Mincovna, v níž byl exemplář vyražen, závisí především na poloze státu, který jej vydal.

Doporučujeme:  Zambijská mince 1 ngwee