Německá mince 50 feniků (Papiermark)

Německé císařství Výmarská republika

Minci 50 feniků neboli ½ marky vydávalo Německé císařství a později Výmarská republika. Rovnala se 0,50 marky z 50 feniků.

Německé císařství začalo vydávat minci, kterou označovalo jako ½ marky, nikoliv jako „50 feniků“, a použilo stejný design jako u jejího předchůdce zlaté marky, přičemž na lícní straně mince byla uvedena její hodnota a rok ražby a název říše (Deutsches Reich). Na reverzní straně byl zobrazen říšský protektor. Měla hmotnost 2,777 gramu a průměr 20 milimetrů. Když pak v roce 1918 padlo Německé císařství, začala mince vydávat Výmarská republika a pojmenovala je „50 feniků“. Na averzu této mince bylo uvedeno, že pochází z Německé říše, její hodnota a datum ražby, zatímco na reverzu bylo napsáno „SICH REGEN BRINGT SEGEN“, což v překladu znamená „činnost přináší požehnání“. Tato mince měla průměr 23 mm a tloušťku 1,5 mm.

Doporučujeme:  Namibijská mince v hodnotě 50 centů