Německá mince 10 marek (Zlatá marka)

Reichsadler, státní titul, hodnota, rok

Deset marek byla mince vydávaná státy Německého císařství v letech 1872 až 1914.

Mince byla vyrobena z ryzího zlata o ryzosti .900, vážila 3,982 gramu a měřila v průměru 19,5 milimetru. Na reverzní straně všech mincí byl zobrazen říšský protektor Německého císařství, doplněný státním názvem Druhé říše (DEUTSCHES REICH), hodnotou mince a letopočtem. V letech 1872 až 1890 byl samotný říšský orel poměrně malý a na prsou nesl velký štít, od roku 1891 byl heraldický orel o něco větší a držel menší štít. Na averzu byl obvykle zobrazen představitel státu, který minci vydal. Například na minci Bádenského velkovévodství z roku 1875 byla zobrazena podobizna tehdejšího bádenského velkovévody Fridricha I. Jindy byl na averzu vyražen znak státu, který minci vydal, jak je to vidět na mincích Brémy, Hamburk a Lübeck o hodnotě 10 marek.

Doporučujeme:  Účetní oceňování