Německá bankovka 5 marek (Zlatá marka)

Bankovku v hodnotě 5 marek vydávala Říšská pokladna Německého císařství v letech 1874 až 1904. K této bankovce byla vydávána také mince v hodnotě 5 marek.

V průběhu let existence Německého císařství se podoba bankovky v hodnotě 5 marek měnila. Původní návrh, vytvořený Říšským sněmem v roce 1874, zobrazoval na lícní straně putti držící věnec pod malým říšským sněmem s hodnotou po stranách. Na rubové straně původní bankovky byla hodnota v ornamentálním rámečku. Byl zbarven převážně do modrozelena.

Druhý návrh, vydaný opět císařskou pokladnou, vznikl v roce 1882. Na averzní straně této bankovky byl zobrazen rytíř s mečem a štítem s vyobrazením říšského protektora. V blízkosti rytíře je vypsána hodnota bankovky. Na rubové straně je hodnota stejně jako u předchůdce. Averz bankovky měl převážně modrozelenou barvu, zatímco lícní strana měla červenou až oranžovou barvu.

Na nejnovějším vzoru (na obrázku vpravo nahoře), který byl vydán a navržen Královskou pokladnou v roce 1904, je především modrozelená barva. Na lícní straně bankovky je zobrazena žena se štítem a kopím vedle putta s holubem. V pravém horním rohu je zobrazena vypsaná hodnota. Na rubové straně je nad hodnotou bankovky vyobrazen sedící drak.

Doporučujeme:  Odraz mrtvé kočky