Nejlepší národní nabídka

Národní nejlepší nabídka a poptávka (NBBO) je termín používaný v předpisech Komise pro cenné papíry Spojených států. Makléři jsou povinni provádět obchody se zákazníky za nejlepší dostupnou nákupní cenu při nákupu cenných papírů a nejlepší dostupnou prodejní cenu při prodeji cenných papírů.

Aby kotace mohla být brána v úvahu, musí být vydána primárním specialistou (NYSE) a musí být způsobilá pro BBO, tj. musí být způsobilá pro zahrnutí do výpočtu nejlepší nabídky a poptávky Národní asociace obchodníků s cennými papíry (NASD).

Doporučujeme:  Efekt nízké šikmosti