Národní asociace futures

National Futures Association (NFA) je nezávislá samoregulační organizace a hlídací pes komoditního a futures průmyslu ve Spojených státech. NFA dohlíží na investory a chrání je před podvodnými komoditními a futures aktivitami. NFA rovněž zajišťuje zprostředkování a rozhodčí řízení pro řešení stížností spotřebitelů. NFA sídlí v Chicagu ve státě IL a má také kancelář v New Yorku.

V roce 1974 zřídil Kongres Spojených států amerických federální regulační agenturu s názvem Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Na základě zákona o komoditních burzách (Commodity Exchange Act) Kongres svěřil pravomoc nad obchodováním s komoditami a futures a umožnil odvětví futures vytvořit národní samoregulační organizaci, která v roce 1982 vytvořila Národní asociaci pro futures (NFA).

V roce 1998 NFA vytvořila online přístup k Informačnímu centru o statusu afilace (BASIC). BASIC poskytuje aktuální a historické informace o registraci a disciplinárních opatřeních všech současných i bývalých žadatelů o registraci u CFTC.

Regulační služby pro swapové exekuční nástroje

Doporučujeme:  Oběh