Nákupní strana

Buy-side je termín používaný v investičním bankovnictví pro označení poradenských institucí zabývajících se nákupem investičních služeb. Nejběžnějšími typy buy side subjektů jsou fondy soukromého kapitálu, podílové fondy, životní pojišťovny, podílové fondy, hedgeové fondy a penzijní fondy.

V oblasti prodeje a obchodování je třeba se na rozdělení na stranu nákupu a stranu prodeje dívat z pohledu služeb burzy cenných papírů. Investiční komunita musí tyto služby využívat k obchodování s cennými papíry. „Buy Side“ jsou kupující těchto služeb; „Sell Side“, nazývaní také „prime brokers“, jsou prodejci těchto služeb.

Prodejní makléřské společnosti jsou registrovanými členy burzy cenných papírů a musí být tvůrci trhu s daným cenným papírem. Společnosti na straně nákupu obvykle zaujímají spekulativní pozice nebo provádějí obchody s relativní hodnotou. Firmy na straně nákupu se účastní menšího počtu celkových transakcí a jejich cílem je spíše profitovat z pohybů trhu a akruálních zisků než prostřednictvím řízení rizik a rozpětí mezi nabídkou a poptávkou. Průzkum Thomson Reuters Extel/UKSIF z roku 2010 ukazuje, že firmy na straně kupujících kladou větší důraz na otázky udržitelnosti v oblasti výzkumu a vývoje.
poradenské služby, které dostávají od makléřů. Téměř 90 % firem z nákupního sektoru plánuje v roce 2011 zvýšit alokaci aktiv v oblasti SRI a udržitelnosti. Nákupní firmy obvykle neposkytují služby úschovy.

Stručně řečeno, subjekt, který platí provizi z obchodu, je strana nákupu a subjekt, který ji přijímá, je strana prodeje.

Doporučujeme:  ZZZ Best