Nájezd medvědů

Medvědí nájezd je druh strategie na akciovém trhu, kdy se obchodník (nebo skupina obchodníků) pokouší stlačit cenu akcie dolů, aby pokryl krátkou pozici. Název je odvozen od běžného používání
bear nebo bearish v jazyce tržních nálad, které vyjadřuje myšlenku, že investoři očekávají pohyb ceny směrem dolů.

Nájezd medvědů může být proveden šířením negativních zvěstí o cílové firmě, což vyvolá tlak na pokles ceny akcií. To se obvykle považuje za formu podvodu s cennými papíry. Alternativně mohou obchodníci sami zaujmout velké krátké pozice, přičemž velký objem prodejů v ideálním případě způsobí pokles ceny, čímž se tato strategie stane samospásnou.

Doporučujeme:  Yankee Bond