Nabídková cena

Nabídková cena je nejvyšší cena, kterou je kupující (tj. nabízející) ochoten za zboží zaplatit. Obvykle se označuje jednoduše jako „nabídková cena“.

V případě nabídky a poptávky stojí cena nabídky proti ceně poptávky neboli „offer“ a rozdíl mezi nimi se nazývá bid/ask spread.

Nevyžádaná nabídka nebo nabídka na koupi je situace, kdy osoba nebo společnost obdrží nabídku, přestože nehodlá prodávat. O nabídkové válce se hovoří tehdy, když dva nebo více subjektů podá v rychlém sledu za sebou velký počet nabídek, zejména když je zaplacená cena mnohem vyšší než poptávková cena nebo vyšší než první nabídka v případě nevyžádané nabídky.

V kontextu obchodování s akciemi na burze je nabídková cena nejvyšší cenou, kterou je kupující akcie ochoten zaplatit za akcii dané akcie. Nabídková cena zobrazovaná ve většině kotačních služeb je nejvyšší nabídková cena na trhu.
Poptávková nebo nabídková cena je naopak nejnižší cena, za kterou je prodávající dané akcie ochoten prodat akcii dané akcie. Zobrazená poptávková nebo nabídková cena je nejnižší poptávková/nabídková cena na trhu (burze).

Doporučujeme:  Heteroskedasticita