Myanma kyat

Jedna z prvních mincí Myanmy.

Nejstaršími zaznamenanými obyvateli dnešního Myanmaru jsou Pjúové, kteří přišli k řece Iravadi z Yunanu kolem 2. století př. n. l. Ve 4. století zde vzniklo několik městských států a v oblasti se ujal buddhismus. Následně se v Myanmaru začaly usazovat další skupiny obyvatel. Dynastie Taungoo zpočátku sjednotila národ a toto sjednocení se udrželo až do vlády dynastie Konbaung. Po třech válkách dobylo celou Barmu Britské impérium a později byla země postoupena britskému Rádži. V roce 1937 se oddělila od Indie a získala novou ústavu, která barmským občanům poskytla mnoho pravomocí. V roce 1942 Barmu obsadili Japonci a jako japonský loutkový stát existovala až do roku 1945, kdy území získali zpět Britové. Britové vlastnili Barmu až do roku 1948, kdy se stala nezávislou zemí.

První mjanmarskou měnu vydali Pjúové a Monové kolem 5. století našeho letopočtu. V 7. nebo 8. století začala dynastie Čandra z Arakanského království vydávat vlastní měnu. Poté nebyly vydávány žádné mince až do 17. století, kdy král Bodawpaya povolil vydávání mincí napodobujících mince Pjúů a Arakanů. V tomto období vydávali olověné mince také obyvatelé Tenasserimu. Kyat byl zaveden v roce 1852, ale později byl nahrazen indickou rupií a poté barmskou rupií. Kyat byl na krátkou dobu znovu zaveden, než byl opět nahrazen rupií. V roce 1952 se kyat stal potřetí myanmarskou měnou a v současnosti je v oběhu.

První kyat byl zaveden v roce 1852 dynastií Konbaung a používal se až do roku 1889, přičemž se skládal z oddělených stříbrných a zlatých měn. Dělila se na 20 pe. Jeden pe se rovnal 4 pya a mu a mat měly hodnotu 2, respektive 4 pe. Nominálně se 16 stříbrných kyatů rovnalo jednomu zlatému kyatu. Ten měl hodnotu rovnající se indické rupii, která tuto měnu nahradila po odstoupení Myanmaru Indii.

Doporučujeme:  Andorrská mince v hodnotě 1 eurocentu

V roce 1852 založil král Mindon Min královskou mincovnu v Mandalaji. Raznice pro mince byly vyrobeny v Paříži. Královská mincovna poprvé razila mince v roce 1852 v nominálních hodnotách ¼ a 1 pe, 1, 2,5 a 5 mu, 1 mat, ⅛, ¼ a 2 pya a 1 kyat.

V letech 1942 až 1945 okupovalo Myanmar Japonské císařství. Zpočátku byla zavedena měna založená na rupii, která byla v roce 1943 nahrazena kyatem. Ten byl rozdělen na 100 centů, i když s touto nominální hodnotou nebyly vydávány žádné mince ani bankovky. Na konci druhé světové války byl druhý kyat prohlášen za bezcenný a byla znovu zavedena barmská rupie.

V roce 1944 vydala Barmská státní banka bankovky v nominálních hodnotách 1, 5, 10 a 100 kyatů, v roce 1945 následovala další emise bankovek v hodnotě 100 kyatů.

Třetí a současný kyat byl zaveden 1. července 1952 a nahradil rupii v paritě. Měna byla poté decimalizována a jeden kyat se rovnal 100 pya.

V roce 1952 byly vydány bronzové mince v hodnotě 1 pya, měděné mince v hodnotě 5 pya, 10 pya, 25 pya, 50 pya a 1 kyat. V roce 1966 se mince v hodnotě pyas začaly vyrábět z hliníku. Mince v hodnotě 1 pya byly naposledy raženy v roce 1966, mince v hodnotě 5 pya v roce 1987 a mince v hodnotě 10, 25 a 50 pya v roce 1991. V roce 1999 byla zavedena nová série mincí Myanma, která se skládala z bronzové mince 1 kyat, mosazných mincí 5 a 10 kyat a měděných mincí 50 a 100 kyat.

V roce 2008 vláda Myanmy oznámila, že vydá nové mince v hodnotě 50 a 100 kyatů. Podle novinových článků měla být nová mince 50 kyatů vyrobena z mědi a na rubu měla mít nový design, zatímco nová mince 100 kyatů si měla zachovat původní složení, ale měla mít jiný design. Tyto mince dosud nebyly vydány.

Pamětní mince 10 pya z roku 1991.

Doporučujeme:  Kapitálový účet

V roce 1975 Myanmar představil svou první sérii pamětních mincí, které byly raženy na počest Organizace pro výživu a zemědělství (FAO). Z nich byly v tomto roce zavedeny mince v hodnotě 50 pya a 1 kyat, v roce 1980 následovala mince v hodnotě 25 pya, v roce 1983 mince v hodnotě 10 pya a v roce 1987 mince v hodnotě 5 pya. V roce 1991 byla vyrobena další pamětní série FAO, která se skládala z mincí 10, 25 a 50 pya. U příležitosti Roku tygra v roce 1998 byla vydána pamětní série sestávající ze stříbrných mincí v hodnotě 300 a 500 kyatů a zlatých mincí v hodnotě 2000 a 5000 kyatů.

V roce 1953 vydala Union Bank of Burma první sérii kyatových bankovek v hodnotách 1, 5, 10 a 100 kyatů. Jejich design byl podobný poslední sérii bankovek v rupiích, které byly vydány na začátku téhož roku. V roce 1958 byla vydána nová série, která představila bankovky v hodnotě 20 a 50 kyatů. Bankovky 50 a 100 kyatů byly v roce 1964 demonetizovány, což bylo údajně provedeno v rámci boje proti černému obchodu. V roce 1965 byla výroba bankovek svěřena Myanmarské lidové bance, která zavedla emisi bankovek v hodnotě 1, 5, 10 a 20 kyatů.

V roce 1972 převzala vydávání bankovek Union of Burma Bank, která v letech 1972-1979 zavedla bankovky v nominálních hodnotách 1, 5, 10, 25, 50 a 100 kyatů. Tyto bankovky tiskla tiskárna Security Printing Works ve Wazi pod vedením německé firmy Giesecke & Devrient. Dne 30. listopadu 1985 byly bankovky v hodnotě 25, 50 a 100 kyatů bez varování staženy z oběhu, ačkoli veřejnosti bylo umožněno vyměnit omezené množství starých bankovek za nové. Všechny ostatní bankovky, které byly v té době v oběhu, zůstaly zákonným platidlem. Dne 10. listopadu 1985 byly do oběhu uvedeny bankovky v hodnotě 75 kyatů, jejichž lichá nominální hodnota byla pravděpodobně zvolena na počest Ne Winových 75. narozenin. Po nich následovaly 1. srpna 1986 bankovky v hodnotě 15 a 35 kyatů.

Doporučujeme:  H podíl

Jen několik let po jejich zavedení, v roce 1987, vláda bez varování a bez náhrady demonetizovala bankovky v hodnotě 25, 35 a 75 kyatů, čímž se velká část měny v zemi stala bezcennou. Následné hospodářské nepokoje a další celostátní faktory vedly k vážným nepokojům a nakonec ke státnímu převratu, který v roce 1988 provedl Saw Maung. Dne 22. září 1987 byly vydány bankovky v nominálních hodnotách 45 a 90 kat.

Po změně názvu země na Myanmar 20. června 1989 byly zavedeny nové bankovky. Tentokrát nebyly staré bankovky demonetizovány, ale pouze se nechaly znehodnotit v důsledku inflace a opotřebení. V roce 1990 byly zavedeny bankovky v hodnotě 1 a 200 kyatů. Po nich následovaly v roce 1994 bankovky v hodnotě 50 kyatů, 20, 50, 100 a 500 kyatů, v roce 1995 5 a 10 kyatů, v roce 1998 1000 kyatů a v roce 2009 5000 kyatů.

V roce 2003 se zemí šířily zvěsti o další demonetizaci. Junta to oficiálně popřela a tentokrát k demonetizaci nedošlo. V roce 2004 byla zmenšena velikost bankovek v hodnotách 200, 500 a 1000 kyatů, aby byly všechny bankovky Myanmy jednotné. Dnes se bankovky v hodnotě 50 pya, 1 a 5 kyatů vyskytují v oběhu jen zřídka, a to kvůli jejich nízké hodnotě.

Od roku 2001 se oficiální směnný kurz pohybuje mezi 5,75 a 6,70 kyatů za jeden americký dolar. Kurz na černém trhu, který přesněji zohledňuje stav národního hospodářství, se však pohyboval od 750 do 1335 kyatů za jeden americký dolar. Tyto kurzy na černém trhu obvykle klesají od prosince do ledna, v době vrcholící mjanmarské turistické sezóny.