Možnosti

Ve financích jsou opce cennými papíry, které vyjadřují právo, ale ne povinnost, provést v budoucnu transakci s určitým podkladovým cenným papírem. Například kupní opce poskytuje právo koupit určité množství cenného papíru za stanovenou realizační cenu v určitém čase v den vypršení platnosti nebo před ním, zatímco prodejní opce poskytuje právo prodat. Po rozhodnutí držitele opce uplatnit opci musí strana, která opci prodala, resp. vypsala, splnit podmínky smlouvy.

Opce na futures kontrakt je právo, nikoliv však povinnost, koupit nebo prodat určitý futures kontrakt za určitou cenu k určitému datu expirace nebo před ním. Existují dva typy opcí: kupní a prodejní opce. Každá z nich nabízí příležitost využít pohybu cen futures, aniž by bylo nutné mít ve skutečnosti futures pozici.

Doporučujeme:  Soukromá studentská půjčka