Moldavská mince 200 leu

Státní znak Moldavska, státní titul, hodnota, rok

Mince 200 leu je pamětní mincí Moldavské republiky. Poprvé byla představena v roce 2009 u příležitosti 650. výročí založení Moldavského knížectví, které bylo předchůdcem dnešního Moldavska. Následně byla v roce 2013 vydána mince k 20. výročí zavedení moldavského leu v roce 1993. Oba kusy mají status zákonného platidla a jejich hodnota odpovídá 200,00 lei, jsou však určeny především pro sběratele a v oběhu se běžně nevyskytují.

Mince Založení Moldávie (2009)

Vojvoda Bogdan I. (-1367) se zasloužil o založení Moldavského knížectví, když v roce 1359 údajně osvobodil území na východ od Karpat od Maďarů a Tatarů. O šest set padesát let později, v roce 2009, přišla Moldavská národní banka (BNM) připomenout tuto událost na první moldavské minci v hodnotě 200 leu a na souvisejících mincích v hodnotě 20, 50 a 100 leu. Taková mince byla zadána k ražbě České mincovně v Jablonci nad Nisou v České republice. Je složena z ryzího zlata o ryzosti .999, má hmotnost přibližně 24,9 gramu a průměr 37 milimetrů. Má rákosovou hranu a medailérské zarovnání a stejně jako většina mincí je kulatého tvaru.

Ve středu reverzní strany je vyobrazena pevnost Soroca, historická pevnost postavená v roce 1499 moldavským knížetem Štěpánem III. „Velikým“ (1433-1504). V prostoru před budovou je vidět řeka Dněstr a v pozadí za pevností se nachází pětilistý květ, osmicípá hvězda a půlměsíc, které jsou vyobrazeny na moldavském státním znaku. Celé vyobrazení je obklopeno středověkou ozdobnou obrubou zakončenou pěticípou korunou. Přímo pod obrázkem je vytištěn nápis „MOLDOVA“ a pod ním stuha s rumunským textem „650 ANI“ (česky „650 let“), přičemž číslo je dvakrát větší než nápis a obě slova jsou prohnutá podél spodní části stuhy.

Celkem bylo vyrobeno pouze 1000 kusů této mince, všechny v proof kvalitě. V současné době není mince uvedena v Krause’s Standard Catalog of World Coins.

Doporučujeme:  Ant-Man and the Wasp

Výročí mince leu (2013)

Leu byl zaveden jako národní měna Moldavské republiky v roce 1993, kdy nahradil krátce existující měnu kupón. V roce 2013 vydala Národní banka Moldavska dvě mince, 100 a 200 leu, na památku 20. výročí vzniku moldavského leu. Obě pamětní mince mají obdélníkový tvar a jsou prvními nekruhovými mincemi, které kdy byly pro Moldavsko vyrobeny. Mince 200 leu je vyrobena z ryzího zlata o ryzosti .999, váží přibližně 15,5 gramu a měří 40 milimetrů na šířku a 28 milimetrů na výšku. Je na ní použito medailérské zarovnání a má rýhovanou hranu.

Na lícní straně mince je uprostřed vlevo umístěn moldavský státní znak a vpravo od něj šikmý ozdobný sloupek, který se táhne od spodní až k horní části mince. Rumunský státní název Moldavska „REPUBLICA MOLDOVA“ je vytištěn po obvodu mince, slovo „REPUBLICA“ je vyryto v levém horním rohu nad státním znakem a název „MOLDOVA“ je vyryt vpravo dole za ozdobným sloupkem. Nad nápisem „MOLDOVA“, zcela vpravo na lícní straně mince, je vyryta hodnota „200 LEI“, přičemž číslice a slovo jsou vytištěny ve dvou samostatných řádcích a první z nich je relativně větší než druhé. V pravém horním rohu mince je vytištěno datum ražby „2013“ a vedle něj stylizované logo Národní banky Moldavska „BNM“.

Na levé straně reverzní strany je zobrazen moldavský kníže Štěpán III. s korunou a královským oděvem, obrácený ze ¾ vpravo. Takové vyobrazení bývalého moldavského panovníka je vzhledově téměř totožné s vyobrazením používaným na bankovkách moldavského leu tištěných od roku 1994. Stejně jako na averzní straně se vpravo od Štěpánovy podobizny nachází ozdobný sloupek, který se však liší vzorem a nepokračuje zcela od spodní až k horní části mince. Nad spodním okrajem ozdobného prvku je umístěn symbol vítězství, další objekt, který se na moldavských papírových penězích objevuje od roku 1994. Takový symbol, nesoucí kruhové ohraničení, je tvořen písmenem „V“ pro victorie (rumunsky „vítězství“) v jeho středu s vyobrazením slunce nad ním. Uvnitř ohraničení na okraji, začínajícím vlevo a zcela obtáčejícím kruh, je vepsáno „PE-UN PICIOR DE PLAI, PE-O GURĂ DE RAI…“ (česky: „U nízkého úpatí, na prahu nebes“), první dva verše Miorițy valašského básníka Vasile Alecsandriho (1821-1890). V horní části mince je vytištěn rumunský název Národní banky Moldavska „BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI“. V pravém sloupci je text „20 de ani de la introducerea monedei naţionale in Republica Moldova“, což v překladu do češtiny znamená „20 let od zavedení národní měny v Moldavské republice“. Je zarovnán doprava a rozdělen do sedmi řádků.

Doporučujeme:  Stock

Této mince bylo vyrobeno pouze 1000 kusů, všechny v proof kvalitě. Mince 200 leu z roku 2013 není v současné době uvedena ve Standardním katalogu světových mincí.