Mince s protiznámkou

Mince Mexika s protiznámkou v hodnotě 2 realů

Mince s protiznámkou, známá také jako mince s protiznámkou, je mince, která byla po ražbě označena, obvykle vyražením otisku do povrchu. Kontramarkování se v minulosti běžně provádělo za účelem označit minci jako vhodnou pro oběh, změnit její hodnotu nebo ji použít jako platidlo na jiném místě. V některých případech byly mince raženy také za účelem reklamy společnosti nebo připomenutí nějaké události. Mince s kontramarkou vyražené neúředním činitelem, například obchodníkem nebo prodavačem, se obvykle považují za poškozené a obvykle nemají velkou hodnotu. Oficiálně ražené exempláře, jako je například známý „děravý dolar“ z Nového Jižního Walesu, jsou však často vyhledávány sběrateli a obvykle mají vyšší sběratelskou hodnotu.

Doporučujeme:  Menší odlehlé ostrovy Spojených států