Mince podle roku/1880

Následuje přehled mincí ražených v roce 1880, seřazených abecedně podle názvu země, mikronároda nebo jiného subjektu, který je vydal. Upozorňujeme, že tento seznam může být neúplný.

Bulharsko, Bulharské knížectví

Kolumbie, Spojené státy americké

Curaçao a závislá území

Meklenbursko-Strelitzské velkovévodství

Spojené království Velké Británie a Irska

Doporučujeme:  Fond soukromého kapitálu