mince Grünberg 75 feniků

Erb, titul, hodnota

Minci v hodnotě 75 feniků vydalo německé město Grünberg ve Šlesvicku (dnes Zielona Góra, Polsko) v roce 1922.

Mince je vyrobena z bílého porcelánu a měří v průměru 20 milimetrů. Na lícní straně je vyobrazen znak města, který v té době tvořila rytířská přilba nad hradem, nad ním a po stranách znaku je vyražen nápis „GRÜNBERG SCHL.“ a pod ním je zobrazena hodnota mince ve znění „75 PF“. Na reversu jsou zobrazeny dvě hrušky (Pyrus) uzavřené ve čtvercovém rámu. Nad oběma plody je datum „1222“, tedy rok založení města, a pod nimi letopočet „1922“, tedy datum emise. Při okraji mince pod rámečkem je logo společnosti Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH, které tvoří dva zkřížené meče. Tato společnost byla zodpovědná za výrobu většiny porcelánových notgeldových mincí vydaných v letech 1914 až 1923.

Doporučujeme:  Lip 1 goslerova mince