Menší vykazující společnost

Komise pro cenné papíry a burzy rozděluje vykazující společnosti, které předkládají pravidelné zprávy podle zákona o burze cenných papírů z roku 1934, do různých kategorií mimo jiné podle velikosti. Menší společnosti mají méně přísné oznamovací povinnosti, poskytují méně historických finančních informací, jsou vyňaty z některých ustanovení Sarbanesova-Oxleyho zákona z roku 2002 a mají více času na předložení svých zpráv. Nejmenší kategorie společností je známá jako menší vykazující společnost. Menší vykazující společnost se do této kategorie zařadí, pokud k poslednímu pracovnímu dni svého druhého fiskálního čtvrtletí má veřejně obchodovatelné akcie v hodnotě nižší než 75 milionů USD. Veřejně obchodovatelné akcie jsou definovány jako akcie jejich veřejně obchodovatelných kmenových akcií, které nejsou v držení managementu a některých velkých investorů. Ne všechny společnosti, které podávají zprávy podle zákona o burze cenných papírů z roku 1934, jsou veřejně obchodovatelné, a proto pokud společnost nemůže vypočítat svůj public float, pak alternativním způsobem, jak být menší vykazující společností, je mít roční tržby 50 milionů USD nebo méně. Společnost je povinna provést tuto analýzu každý rok po svém druhém fiskálním čtvrtletí a po uplynutí přechodného období pak bude povinna podat odpovídající zprávu.

Doporučujeme:  Spojené arabské emiráty 1 fils mince