Mauricijská mince v hodnotě 1 centu

Mauricius Britský Mauricius

Mauricius Britský Mauricius (1877-1968) Britské Seychely (1903-1914)

Název státu/kolonie, hodnota, rok

Mince v hodnotě 1 centu je bývalou oběžnou mincí Mauricia. V letech 1877-1987 byla vydána v šesti typech, pět z nich pod britskou správou a dva v rámci Commonwealthu, který existoval v letech 1968-1992. Každý z nich vydávala Mauricijská banka a její předchůdce, Rada měnových komisařů, a razily se na zakázku v zahraničních mincovnách.

První mince tohoto nominálu byla zavedena v roce 1877 za vlády královny Viktorie (1819-1901; r. 1837-1901) a poté se s přestávkami razila až do roku 1897. Za vlády krále Edwarda VII (1841-1910; r. 1901-1910) nebyly raženy žádné maurské mince, takže další cent byl vydán až v roce 1911, za vlády krále Jiřího V. (1865-1936; r. 1910-1936). Tento kus se pak vyráběl až do roku 1924 a v roce 1943 následoval nový cent s králem Jiřím VI (1895-1952; r. 1936-1952), který se razil každoročně až do roku 1947. Druhý typ Jiřího VI. byl pak vydáván v letech 1949 a 1952, po němž následovala mince s královnou Alžbětou II (1926-; r. 1952-1992) vyráběná v letech 1953-1978. Poslední cent s podobiznou bývalého premiéra Seewoosagura Ramgoolama (1900-1985; mj. 1968-1982) byl pak vydán v roce 1987. Tento typ nebyl vyráběn pro oběh a byl distribuován výhradně v sadách mincí.

Všechny mince jsou na Mauriciu zákonným platidlem a každá má nominální hodnotu 0,01 rupie. Na Seychelách se před rokem 1914 používaly také mince Viktorie a Jiřího V. Navzdory statusu těchto mincí však již nejsou v častém oběhu vzhledem k jejich nízké kupní síle.

Mince Viktorie (1877-1897)

V roce 1877 zavedla korunní kolonie Mauricius, která se tehdy skládala z Mauricia, Seychel a Britského území v Indickém oceánu, rupii jako svou hlavní měnu, která nahradila dolar v kurzu 2 rupie za 1 dolar. V témže roce představila Rada měnových komisařů první sérii mincí nové měny, která se skládala z nominálních hodnot 1, 2, 5, 10 a 20 centů. Každá z nich byla vyražena na zakázku v Královské mincovně a Birminghamské mincovně ve Spojeném království. Mince v hodnotě 1 centu z této první série se s přestávkami razily až do roku 1897, tedy do druhé poloviny vlády královny Viktorie.

Mince v hodnotě 1 centu je vyrobena ze slitiny bronzu a váží přibližně 1,944 gramu, má průměr 17,76 milimetru a tloušťku 1 milimetr. Má medailové zarovnání a hladkou hranu a stejně jako většina mincí má kulatý tvar. Oba její okraje jsou vyvýšené a zdobené zubatým lemem.

Averz navrhl britský rytec Leonard Charles Wyon (1826-1891). Ve středu je zobrazen vlevo obrácený portrét královny Viktorie se státním diadémem Jiřího IV. na hlavě a stuhami ve vlasech. Anglický nápis „VICTORIA QUEEN“ je vyryt po směru hodinových ručiček od levého dolního okraje mince k pravému dolnímu okraji, přičemž vlevo od královniny podobizny je vyryto „VICTORIA“ a vpravo slovo „QUEEN“. Na kusech ražených v Birminghamu je ve spodní části mincovny navíc vytištěna malá značka „H“.

Uvnitř kruhového okraje uprostřed rubové strany je vyryta velká číslice „1“, která představuje nominální hodnotu mince. Po směru hodinových ručiček je podél okraje nahoře vytištěna legenda „MAURITIUS“ a v opačném směru je po obvodu dole vytištěna hodnota „ONE CENT“, za níž následuje gregoriánské datum ražby. Koloniální název Mauricius je od hodnoty a letopočtu oddělen dvěma malými objekty ve tvaru květiny, po jednom na každé straně rubové strany.

Bylo vyrobeno přibližně 4 750 000 exemplářů mince, včetně několika obchodních ražeb a několika proofů.

Doporučujeme:  Mince Lippe 2 tolary

Mince Jiřího V. (1911-1924)

Po 63 letech vlády jako královna Spojeného království Viktorie zemřela 22. ledna 1901 ve věku 81 let. Jejím nástupcem se stal její nejstarší syn, princ Albert Edward, který nastoupil na trůn jako král Edward VII. Přestože většina britských držav nakonec zavedla mince s Edvardem, Mauricius tak neučinil. Teprve za vlády krále Jiřího V., která začala 6. května 1910, vydal Mauricius novou sérii mincí. Prvními kusy mincí krále Jiřího byly mince v hodnotě 1 a 2 centů, které byly zavedeny v roce 1911. Později je následovala přepracovaná mince v hodnotě 5 centů v roce 1917 a první mince v hodnotě ¼, ½ a 1 rupie v roce 1934. Cent Jiřího V. byl ražen s přestávkami od roku 1911 do roku 1924 v Královské mincovně Spojeného království.

Šperk je vyroben ze slitiny bronzu a jeho hmotnost je přibližně 1,944 gramu, průměr 17,76 milimetru a tloušťka 1 milimetr. Má medailonové zarovnání a hladký okraj a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a zdobené zubatým lemem.

Na averzu, který navrhl australský sochař Edgar Bertram Mackennal (1863-1901), je uprostřed levá busta krále Jiřího V.. Na tomto vyobrazení je britský panovník zobrazen s plnovousem a na hlavě má korunu svatého Eduarda a státní roucho, límec Podvazkového řádu a odznak Řádu lázně. Drobným písmem jsou ve zkrácení poprsí vyryty iniciály autora „BM“, zkráceně „Bertram Mackennal“. Anglický opis „GEORGE V KING AND EMPEROR OF INDIA“ je vyveden ve směru hodinových ručiček od levého dolního okraje mince k pravému dolnímu okraji, přičemž mezi slovy „AND“ a „EMPEROR“ je oddělen globus cruciger v koruně svatého Eduarda. Ve spodní části mince, pod poprsím krále Jiřího, se navíc objevuje malý kruhový bod.

Kromě data je reverzní strana prakticky totožná s viktoriánským centem. Velká „1“ představující nominální hodnotu mince se objevuje uvnitř korálkového kruhového ohraničení uprostřed. Nad ním je po směru hodinových ručiček podél okraje vytištěn název vydávajícího orgánu „MAURITIUS“ a v opačném směru po obvodu pod ním je vepsána hodnota „ONE CENT“, za níž následuje gregoriánské datum ražby. Dva malé květinové objekty, po jednom na každé straně rubové strany, oddělují nápis „MAURITIUS“ od hodnoty a letopočtu.

Celkem bylo vyrobeno 5 200 000 exemplářů této mince. Jsou známy pouze obchodní ražby tohoto typu.

Mince Jiřího VI (1943-1952)

20. ledna 1936 král Jiří V. zemřel na následky nemoci, čímž skončila jeho téměř 21letá vláda. Po něm nastoupil jeho nejstarší syn, princ Edward Albert, který vládl jako král Edward VIII (1894-1972; r. 1936) necelý rok a koncem roku 1936 dobrovolně abdikoval. Trůn poté přešel na Eduardova nejstaršího bratra, prince Alberta, který v návaznosti na svého otce přijal panovnické jméno „Jiří VI.“.

Za Eduarda se žádné mauricijské mince nerazily, ale za Jiřího VI. byla zavedena nová série. První mince nového panovníka, ¼ a 1 rupie, byly vydány do oběhu v roce 1938. Po nich následovala v roce 1942 nová mince v hodnotě 5 centů, v roce 1943 mince v hodnotě 1 a 2 centů, v roce 1946 mince v hodnotě ½ rupie a v roce 1947 mince v hodnotě 10 centů. Mince v hodnotě 1 centu z této série byla ražena každoročně v jihoafrické mincovně v Pretorii v letech 1943 až 1947.

Na základě zákona o nezávislosti Indie z roku 1947, který Indii oficiálně udělil nezávislost, byl oficiálně zrušen titul „císař Indie“, který používali britští monarchové. V souladu s touto legislativou zavedla Rada měnových komisařů v průběhu několika následujících let nové maurské mince s vynecháním titulu „císař“. První, mince v hodnotě 1 a 2 centů, byly vydány v roce 1949, v roce 1950 následovaly mince v hodnotě ¼, ½ a 1 rupie a v roce 1952 mince v hodnotě 10 centů. Přepracovaný design centů byl ražen v Královské mincovně Spojeného království v letech 1949 a 1952.

Doporučujeme:  Lippe mince 2 značek

Dvě mince Jiřího VI. o hmotnosti 1 centu jsou vyrobeny ze slitiny bronzu a jejich hmotnost činí přibližně 1,944 gramu, průměr 17,76 milimetru a tloušťka 1 milimetr. Mají medailové zarovnání a hladký okraj a jsou kulaté. Oba okraje každého kusu jsou vyvýšené a zdobené zubatým lemem.

Autorem averzů obou mincí je anglický sochař Percy Metcalfe (1895-1970). Uprostřed se nachází vlevo obrácená busta krále Jiřího VI. s korunou svatého Eduarda, pod níž jsou drobným písmem vyryty iniciály „PM“ autora. Na mincích vyrobených v letech 1943-1947 se anglický opis „GEORGE VI KING AND EMPEROR OF INDIA“ táhne po směru hodinových ručiček podél okraje mince, začíná a končí na levé straně averzu. Tento text je mezi číslicí „VI“ a slovem „KING“ krátce oddělen globusem cruciger v koruně svatého Eduarda. Na kusech vyrobených v letech 1949 a 1952 je místo toho uveden nápis „KRÁL JIŘÍ ŠESTÝ“, který je vyryt po směru hodinových ručiček od levého dolního okraje k pravému dolnímu okraji a je oddělen mezi slovy „JIŘÍ“ a „THE“ podobiznou krále.

Uvnitř kruhového ohraničení uprostřed rubové strany je vyryta velká číslice „1“, která představuje nominální hodnotu mince. Na mincích ražených v letech 1943 až 1947 je uvnitř ohraničení pod číslicí navíc vyryta malá značka jihoafrické mincovny „SA“. Po směru hodinových ručiček je podél okraje nahoře vytištěn název vydávajícího orgánu „MAURITIUS“ a v opačném směru je po obvodu dole vypsána hodnota „ONE CENT“, za níž následuje gregoriánské datum ražby. Dva malé květinové objekty, po jednom na každé straně rubové strany, oddělují nápis „MAURITIUS“ od hodnoty a letopočtu. Trojúhelníkové body se objevují také mezi slovy „ONE“ a „CENT“ v psané hodnotě a „CENT“ a datem.

V letech 1943 až 1947 bylo vyrobeno celkem 2 520 000 mincí a v letech 1949 a 1952 přibližně 1 000 000 mincí. Známé jsou pouze obchodní ražby typu 1943-1947. Údajně bylo vyrobeno velké množství obchodních ražeb a menší množství proofů mincí typu 1949-1952.

Mince Alžběty II (1953-1978)

Král Jiří VI. zemřel po více než 15 letech vlády 6. února 1952 ve věku 56 let.Po smrti bez mužského dědice po něm okamžitě nastoupila na trůn jeho nejstarší dcera, princezna Alžběta, která nastoupila na trůn jako královna Alžběta II. Za její vlády byla zavedena nová série mauricijských mincí, která začala v roce 1953 mincemi v hodnotě 1 a 2 centů a pokračovala mincí v hodnotě 10 centů v roce 1954, mincí v hodnotě 5 centů a 1 rupie v roce 1956, ¼ rupie v roce 1960 a ½ rupie v roce 1965. Každá z těchto mincí byla ražena v Královské mincovně Spojeného království až do roku 1978, tedy deset let poté, co se Mauricius stal nezávislým suverénním státem. V roce 1970 byl v birminghamské mincovně ražen také cent.

Série 1 centu je vyrobena ze slitiny bronzu a její hmotnost činí přibližně 1,944 gramu, průměr 17,76 milimetru a tloušťka 1 milimetr. Má medailonové zarovnání a hladký okraj a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a zdobené zubatým lemem.

Autorem averzu je britský sochař Cecil Thomas (1885-1976) a uprostřed mince je vpravo umístěný portrét Alžběty II. s korunou svatého Eduarda a náhrdelníkem. Královninu podobiznu doprovází nápis „QUEEN ELIZABETH THE SECOND“, který se táhne po směru hodinových ručiček od pravého horního okraje mince k levému hornímu okraji.

Doporučujeme:  Right Hand Man

Uvnitř kruhového ohraničení uprostřed rubové strany je vyryta velká číslice „1“, která představuje nominální hodnotu mince. Po směru hodinových ručiček je podél okraje nahoře vytištěn název vydávajícího orgánu „MAURITIUS“ a v opačném směru je po obvodu dole vypsána hodnota „ONE CENT“, za níž následuje gregoriánské datum ražby. Dva malé květinové objekty, po jednom na každé straně rubové strany, oddělují nápis „MAURITIUS“ od hodnoty a letopočtu. Trojúhelníkové body se objevují také mezi slovy „ONE“ a „CENT“ v psané hodnotě a „CENT“ a datem.

Podle Standardního katalogu světových mincí bylo vyrobeno více než 10 913 018 exemplářů této mince, z toho 10 903 000 obchodních ražeb a více než 10 018 proofů. Weltmünzkatalog však uvádí vyšší celkový náklad, a to 14 661 704 kusů, z toho 14 651 686 obchodních ražeb a přibližně 10 018 proofů. Všechny proofy vyražené v letech 1971 a 1978 byly distribuovány v oficiálních proofových sadách Mauricijské banky.

Mince Seewoosagur Ramgoolam (1987)

V roce 1987 vydala Mauritijská banka do oběhu sérii nových mincí v hodnotě 5 a 20 centů a ½, 1 a 5 rupií. Po nich následovala v roce 1997 mince v hodnotě 10 rupií a v roce 2007 mince v hodnotě 20 rupií. V roce 1987 byl rovněž představen přepracovaný 1 cent, který však byl vydán výhradně v mincovních a proof sadách a nikdy nebyl vydán do oběhu. Stejně jako ostatní mince zavedené v roce 1987 byla ražena na základě smlouvy v Královské mincovně Spojeného království.

Cent z roku 1987 je vyroben z měděné oceli a jeho hmotnost činí 1,944 gramu, průměr 17,76 milimetru a tloušťka 1,27 milimetru. Má medailové zarovnání a hladký okraj a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a zdobené zubatým lemem.

Uprostřed lícní strany je zobrazena ¾ pravé strany obrázek Seewoosagura Ramgoolama, předsedy vlády Mauricia v letech 1968-1982, v obleku s kravatou a brýlemi. Ramgoolam, povoláním lékař, přijal titul „doktor“ před vstupem do politiky a používal jej i poté. Později, poté co se v roce 1961 stal hlavním ministrem, získal také styl „Velký ctihodný“ a po svém povýšení do rytířského stavu v roce 1965 přijal čestné tituly „Sir“ a „Knight“ (zkráceně „Kt“). Na centu z roku 1987 jsou všechny tyto tituly a styly uvedeny v nápisu „DR THE RIGHT HONOURABLE SIR SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM KT“, který je vyryt po směru hodinových ručiček od levého dolního okraje mince k pravému dolnímu okraji. Začátek a konec tohoto nápisu jsou odděleny malým čtvercovým bodem ve spodní části mince.

Uvnitř kruhového ohraničení uprostřed rubové strany je vyryta velká číslice „1“, která představuje nominální hodnotu mince. Nad ním je po směru hodinových ručiček podél okraje vytištěn název vydávajícího orgánu „MAURITIUS“ a v opačném směru po obvodu pod ním je vepsána hodnota „ONE CENT“, za níž následuje gregoriánské datum ražby. Dva malé květinové objekty, po jednom na každé straně rubové strany, oddělují nápis „MAURITIUS“ od hodnoty a letopočtu. Trojúhelníkové body se objevují také mezi slovy „ONE“ a „CENT“ v psané hodnotě a „CENT“ a datem.

V roce 1987 bylo vyrobeno přibližně 7 500 kusů centů, z toho 5 000 kusů v kvalitě Brilliant Uncirculated a 2 500 kusů v kvalitě proof. Všechny byly distribuovány výhradně v mincovních a proof sadách Mauricijské banky.