Linie Bull-bear

Býčí a medvědí linie je průměrná linie indexu, která indikuje býčí nebo medvědí trh na akciovém trhu. Za bull-bear line se považuje 250denní klouzavá průměrná linie určitého indexu za předchozích 250 obchodních dní, která poskytuje referenční hodnotu pro střednědobé a dlouhodobé investice. Pokud aktuální index klesne pod býčí medvědí linii, někteří investoři se domnívají, že se trh z býčího stává medvědím. Pokud aktuální index stoupne nad tuto linii, někteří investoři se domnívají, že se trh z medvědího stane býčím.

Finanční analytici mají na linii býka a medvěda různé názory. Někteří se domnívali, že 250denní klouzavý průměr není „bull-bear line“. Podle Dowovy teorie amerického novináře Charlese Dowa jsou býčí a medvědí trh definovány smýšlením investorů. Býčí trh se vyvíjí za extrémně optimistických situací, zatímco medvědí trh se vyvíjí za extrémně pesimistických situací. Doba trvání obou trhů není nijak omezena. Investoři by měli připomenout, že nikdo nemůže očekávat rozhraní mezi býčím a medvědím trhem. To lze zjistit až poté, co ke změně dojde.

Doporučujeme:  Definice zlatého kříže