Lichtenštejnská mince v hodnotě 1 koruny

znak Lichtenštejnska, hodnota, rok

Minci v hodnotě 1 koruny vydávalo Lichtenštejnské knížectví v letech 1900-1915 za vlády knížete Johanna II. (Jana II.). Předtím byla v roce 1898 vyražena mince tohoto nominálu bez vzoru.

Rakouská mincovna ve Vídni vyrazila v roce 1898 125 mincí vzoru 1 koruna o ryzosti .835 (83,5 % stříbra, 16,5 % mědi). Tyto mince váží přibližně 5 gramů a měří 23 milimetrů v průměru a 1,5 milimetru v tloušťce. Na lícní straně je zobrazen vlevo obrácený portrét knížete Johanna II. doplněný nápisem „JOHANN II FÜRST VON LIECHTENSTEIN“ („Johann II, kníže z Lichtenštejna“) a podpisem francouzského rytce Gustava Deloye (GDeloye). Uprostřed reverzní strany je vyražena číslice „1“, která představuje hodnotu mince, a po obou stranách ji lemují vavřínové ratolesti. Nad hodnotou je vyobrazena koruna a pod ní letopočet „1898“.

Lichtenštejnské knížectví vydalo první minci v hodnotě 1 koruny v roce 1900 a až do roku 1915 ji razila rakouská mincovna. Mince má stejné rozměry a složení jako vzor 1898. Averz je navíc téměř totožný s nevydanou mincí, i když pod podobiznou knížete Johanna chybí Deloyeův podpis. Na reverzní straně je uvnitř věnce vyobrazen zjednodušený znak Lichtenštejnska. Hodnota, vepsaná jako „1 KR“, je rozdělena erbem a překryta částmi věnce. Ve spodní části mince je letopočet, přičemž první dvě číslice data (19) jsou odděleny od posledních dvou (00, 04, 10 nebo 15) věncem. Celkem bylo vyrobeno přibližně 250 000 exemplářů: V roce 1900 jich bylo 50 000, v roce 1904 75 000, v roce 1914 50 000 a v roce 1915 75 000.