Libyjská mince ½ dináru

2004-2014 (1372-1377; 1435)

Mince ½ dináru je oběživo současného státu Libye a bývalé Velké socialistické lidové libyjské arabské džamahírie Muammara Kaddáfího (1942-2011), které bylo vydáno ve třech typech. První dva typy, vyrobené za Kaddáfího vlády, byly zavedeny v roce 2004, resp. 2009. Po pádu Kaddáfího vlády v roce 2011 zavedl Stát Libye v roce 2014 nový kus ½ dináru. Všechny tři typy vydala libyjská centrální banka. Mince Státu Libye, stejně jako kusy z Kaddáfího éry, mají i nadále nominální hodnotu zákonného platidla odpovídající 0,50 dináru.

Mince z Kaddáfího éry (2004-2009)

Půl dináru, mince s nejvyšší nominální hodnotou, která je v současné době v oběhu v Libyi, byla zavedena v roce 2004 za vlády Muammara Kaddáfího. V průběhu roku 2009 navíc libyjská vláda vydala podobnou minci se stejnou hodnotou. Obě mince jsou bimetalové, skládají se z hliníkově-bronzového středu uvnitř měděno-niklového prstence. Kusy z roku 2004 váží přibližně 11,6 gramu, zatímco jejich pozdější protějšky váží méně než 10,2 gramu. Mince z obou dat měří v průměru přibližně 30 milimetrů a jejich tloušťka se pohybuje kolem 2 milimetrů. Mají medailové zarovnání a rákosový okraj a stejně jako většina mincí jsou kulatého tvaru.

Na lícní straně mince je uprostřed zobrazen libyjský muž na koni v tradičním oděvu a s puškou v ruce. Takový obrázek je na mincích z roku 2004 větší a detailnější než na mincích z roku 2009. Na dřívějších mincích je státní název Velké socialistické lidové libyjské arabské džamahírie v arabštině „الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى“ (lat: al-Jamāhīrīyah al-‚Arabīyah al-Lībīyah ash-Sha’bīyah al-Ishtirākīyah al-‚Uẓmá) je vepsán po směru hodinových ručiček podél spodního okraje dílu, začíná na levém okraji a končí na pravém. Podél horního okraje je vytištěno datum ražby v Kaddáfího jedinečném kalendáři „عن وفاة الرسول 1372“ (ʿAn wafāa al-Rasūl 1372), což v překladu znamená „Rok 1372 v den Prorokovy smrti“ a odpovídá roku 2004 podle gregoriánského kalendáře. Kalendář podle Kaddáfího, založený na slunečním hidžri, počítá roky od Mohamedovy smrti (asi 570-632) v roce 632, a je tedy o deset let dřívější než původní kalendář slunečního hidžri, který začíná v roce 622 Mohamedovou migrací do Medíny. Na mincích z roku 2009 je místo toho v horní části mince uveden státní název, který se pohybuje proti směru hodinových ručiček podél okraje mince z pravé strany aversu do levé. Text je navíc tenčí a stlačenější a částečně zasahuje do hliníkovobronzového středu. Ve spodní části je uvedeno gaddafistické datum „عن وفاة الرسول 1377“ (ʿAn wafāa al-Rasūl 1377), které je doplněno gregoriánským ekvivalentem „2009“. Stejně jako u státního titulu je text data užší a sevřenější a částečně přesahuje mimo kruh. V horní části uprostřed reverzní strany obou mincí je vyryt svislý zlomek „12“ (nuṣf), který označuje nominální hodnotu ½ dináru. Pod ním je hodnota opět vodorovně vypsána menším arabským písmem jako „نصف دينار“ (nuṣf dīnār), což v překladu znamená „půl dináru“. Pod ním jsou dva křížící se pšeničné klasy. Všechny výše uvedené prvky na reverzní straně, vyryté v částech vnějšího středu a vnitřního kruhu mince, obklopuje ozdobný rámeček podobný Rub el Hizb (۞), muslimskému symbolu znázorněnému jako dva překrývající se čtverce. Ráfky na averzu i reverzu jsou vyvýšené.

Doporučujeme:  1 mince spesmilo

Ražby obou mincí v hodnotě ½ dináru z doby Kaddáfího vlády nejsou v současné době známy. Jsou zaznamenány pouze obchodní ražby.

Mince státu Libye (2014)

V roce 2011 probíhala osmiměsíční občanská válka mezi odpůrci Muammara Kaddáfího a jím a jeho stoupenci. Nakonec byl zesnulý vůdce svržen a nakonec zabit a byla ustavena prozatímní vláda, kterou v roce 2013 nahradil současný stát Libye. Aby nahradila měnu z Kaddáfího éry, zadala libyjská centrální banka v tomto roce výrobu nových 50 a 100 dirhamů a ¼ a ½ dináru. Návrhy posledně jmenovaných byly odhaleny v březnu 2014 a mince byla následně vydána 12. května téhož roku. Stejně jako předchozí Kaddáfího mince je i mince z roku 2014 bimetalická. Střed je však vyroben z mosazné oceli, zatímco prstenec je z poniklované oceli. Šperk má hmotnost 7,1 gramu, průměr 27 milimetrů a tloušťku 1,85 milimetru. Má medailonové zarovnání a rákosový okraj a je kulatého tvaru.

V mosazném ocelovém středu mince je vystaveno mauzoleum z Gaerisy (Ghirzy), starověkého města založeného po dobytí dnešní severní Libye Římany. Taková stavba je v současnosti vystavena v muzeu Červený hrad v libyjském Tripolisu. Vpravo od tohoto vyobrazení, rovněž ve středu mince, se nachází bezpečnostní prvek ve tvaru obdélníku se zaobleným vrcholem. Při pohledu pod určitým úhlem je vidět islámská hvězda a půlměsíc. Podél horního okraje mince, uvnitř kruhu, je ve směru hodinových ručiček vytištěn anglický text „Central Bank of Libya“. Zbytek prstence zabírá sedmnáct pěticípých hvězd symbolizujících libyjskou občanskou válku z roku 2011, jejíž počátek některé úřady uvádějí 17. února. Uprostřed reverzní strany je velkým písmem vepsán zlomek „½“, který je na rozdíl od mincí z Kaddáfího éry napsán „lomítkem“, nikoliv „na hromádce“. Pod ním je vodorovně napsána hodnota „نصف دينار“ (nuṣf dīnār). Po svržení Kaddáfího byl přijat islámský kalendář, který nahradil ten kaddáfistický, takže podél okraje mosazného ocelového středu je proti směru hodinových ručiček vyvedeno datum „1435“, za nímž následuje gregoriánský ekvivalent „2012“, oba údaje jsou odděleny malou pomlčkou. Podél horního okraje, převážně v prstenci, ale částečně i uprostřed, je vyryt arabský název libyjské centrální banky „مصرف ليبيا المركزي“ (Máṣrif Lībīyah al-Markaziy), který se táhne od pravého horního okraje k levému hornímu okraji. Podél zbývající části prstence mince a také v malých částech uprostřed je vyrytý věncovitý prvek. Okraj averzu i reverzu mince je vyvýšený.

Doporučujeme:  2.9 Love Me Dead (Hrad)

Celkový náklad mince ½ dináru 2014 není v současné době znám. Je známo, že byly vyrobeny pouze obchodní ražby.