Laoská bankovka v hodnotě 100 kipů

Bankovka v hodnotě 100 kipů je laoská oběžná bankovka, která byla vydávána v letech 1957 až 1979. První bankovku vytiskla Banque de France v roce 1957, v desátém roce od vyhlášení Laosu konstituční monarchií a od prohlášení Sisavanga Vonga (1885-1959) jeho králem. V roce 1974, předposledním roce vlády krále Sisavanga Vatthany (1907-1978, 1980 nebo 1984), byla vytištěna druhá bankovka v hodnotě 100 kipů firmou De La Rue a vydána Národní bankou Laosu. Kolem roku 1975, kdy se vládnoucí moci v nově založené Laoské lidově demokratické republice ujal komunistický Pathet Lao, byla vydána třetí laoská bankovka v hodnotě 100 kipů, která nahradila královské bankovky v hodnotě 100 kipů, jež byly v oběhu. Když byla v roce 1979 zavedena laoská kipová bankovka, byla nově založenou Bankou Laoské lidově demokratické republiky vytištěna poslední emise 100 kipové bankovky.

Bankovky vydané v době Laoského království byly v roce 1975 považovány za zastaralé zavedením bankovek Pathet Lao, které byly v roce 1979 demonetizovány vydáním kipů PDR. Bankovka z roku 1979 má sice stále status zákonného platidla, ale vzhledem k její relativně nízké hodnotě se již běžně nepoužívá.

Bankovka Sisavang Vong (1957)

Sisavang Vong byl prvním králem Laosu od roku 1946 až do své smrti v roce 1959, předtím byl v letech 1904-1946 králem Luang Phrabangu ve Francouzské Indočíně. V roce 1953 vydal Institut d’Emission des Etats du Cambodge, du Laos et du Vietnam první laoské bankovky denominované v piastru a kipu, ale první bankovky denominované výhradně v kipu byly vyrobeny až v roce 1957. Laos pověřil Banque de France, francouzskou centrální banku, aby v roce 1957 vyrobila bankovku v hodnotě 100 kipů. Bankovka je horizontálně orientovaná, má šířku 171 mm a výšku 108 mm. Její barva je popisována jako převážně oranžová nebo hnědá, ale pozadí obou stran bankovky je světle modré.

V blízkosti levé strany lícní strany bankovky je zobrazen vpravo obrácený obraz krále Sisavanga Vonga. Přímo vpravo od tohoto vyobrazení se nachází ilustrace královského kalicha na povrchu. Na levé i pravé straně se nacházejí ozdobné sloupky. Nad levým sloupcem je vytištěno vyobrazení Airavaty, legendárního tříhlavého bílého slona v hinduismu, nad nímž je devítinásobný deštník a pod nímž je pětistupňový podstavec. Tento symbol byl vyobrazen také na vlajce Laoského království a odkazoval na laoskou královskou rodinu. Nad sloupem v pravé části bankovky jsou navrstveni čtyři různě velcí hadi nāga, mýtická stvoření, o nichž se v Laosu věří, že jsou ochránci státu. V horní části lícní strany se nachází ozdobný rámeček s geometrickými vzory nad oranžovým pozadím, zatímco ve spodní části bankovky je ozdobný rámeček tvořený převážně oranžovým květinovým vzorem na světle modrém pozadí. Uvnitř žlutého obdélníku v horní části uprostřed averzní strany je červeným inkoustem vytištěn laoský text „ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ“ (latinsky: thanakan aehngsadlao), což v překladu do češtiny znamená „Banka Laosu“, název orgánu vydávajícího měnu Laoského království. Přímo pod textem, mimo obdélníkový rámeček, je černým inkoustem vyvedeno devítimístné sériové číslo. Po levé a pravé straně sériového čísla je oranžovou barvou vytištěno laoské číslo „໑໐໐“, které západními arabskými číslicemi odpovídá číslu „100“. Mezi sériovým číslem a vyobrazením kalicha je vytištěn podpis tehdejšího guvernéra Laoské banky, nadepsaný v laoském jazyce „ຜູ້ອຳນວຍການ“ (phuoamnuanykan; česky „Guvernér“) a ve francouzštině „Le Gouverneur“ (česky „Guvernér“). Napravo od něj je podpis cenzora, který pracoval pro Laoskou banku, s laoským podpisem „ຜູ້ກວດກາຜູ້ນຶ່ງ“ (phu kuadka phunung; česky: „cenzor“) a francouzským textem „Un Censeur“ (česky: „cenzor“) vytištěným nad ním. Mezi kalichem a nágem v pravé části bankovky je prázdný bílý čtverec. Při pohledu proti světlu je patrný vodoznak Airavata podobný obrázku na levé straně bankovky. Hodnota „ຮ້ອຍກີບ“ (hony kip; angl: „sto kipů“) je vytištěno namodralým inkoustem uvnitř růžového obdélníkového rámečku pod obrazem kalicha, a pod ním je uvnitř světle modrého obdélníkového rámečku růžovým písmem vytištěno laoské oznámení o padělání „ຜູ້ໃດປອມແປງທະນະບັດຈະໄດ້ຮັບໂທດຕາມກົດໜາຍ“ (phudai pomaepng thana bad chadaihab othd tam kodnai), které v podstatě uvádí, že padělatelé budou potrestáni podle zákona. V levém rohu lícní strany bankovky je žluté pole obsahující pětimístné číslo a v pravém rohu je podobné pole obsahující písmeno následované číslem.

Doporučujeme:  Flexstee Industries

Reverzní strana bankovky je vzhledově velmi podobná laoské bankovce v hodnotě 100 piastrů/kipů, kterou vytiskl Institut d’Emission des Etats du Cambodge, du Laos et du Vietnam v roce 1954, liší se pouze textem. Vpravo je vyobrazena mladá Laosanka držící misku s různobarevnými růžemi, vlevo růžová rostlina a nádoba s několika květy. V pozadí uprostřed bankovky je zobrazen Haw Phra Kaew, významný buddhistický chrám ve Vientiane v Laosu. Mezi růžovou rostlinou a Haw Phra Kaew je prázdný bílý čtverec podobný tomu na lícní straně. V levém a pravém horním rohu rubové strany je červeným inkoustem vyvedeno číslo „100“. Mezi střechou Haw Phra Kaew a číslicí „100“ v pravém horním rohu je stejnou barvou vytištěn francouzský text „BANQUE NATIONALE DU LAOS“ (česky: „Národní banka Laosu“). V malém prostoru mezi mísou s růžemi, kterou drží žena, a bílým čtvercem je napsána francouzská hodnota „CENT KIP“ (česky: „Sto kipů“), přičemž první slovo je vytištěno větším písmem než poslední. Úplně dole na bankovce je uprostřed čtyřúhelníkového bílého rámečku modrý text „LE CONTREFACTEUR SERA PUNI CONFORMÉMENT A LA LOI“, což v překladu znamená „Padělatel bude potrestán podle zákona“.

Standardní katalog světových papírových peněz od Krause Publications uvádí dvě hlavní varianty této bankovky: vydanou bankovku a vzorek. Ten se od svého oběžného protějšku odlišuje perforací.

Bankovka Sisavang Vatthana (1974)

Sisavang Vatthana, nejstarší syn Sisavanga Vonga, se stal laoským králem po jeho smrti v roce 1959. Přesto byla nová bankovka v hodnotě 100 kipů vyrobena až kolem roku 1974, v předposledním roce Vatthanovy vlády a v posledním celém roce před převzetím kontroly nad Laosem ze strany Pathet Lao. Výrobou nové bankovky byla pověřena britská bezpečnostní tiskárna De La Rue, zatímco za její emisi odpovídala Bank of Laos. Bankovka je horizontálně orientovaná, její šířka činí 143 milimetrů a výška 75. Její barva je popisována jako převážně hnědá s modrým pozadím a zeleným a růžovým podtiskem.

Na levé straně lícní strany bankovky je hnědým inkoustem vytištěný portrét krále Sisavanga Vatthany, který je obrácen vpravo a zobrazuje jeho tvář a horní část trupu. Přímo vpravo je vyobrazen Haw Phra Kaew ve Vientiane. Vpravo od vyobrazení chrámu je bílá kruhová plocha obsahující vodoznak Airavata, který se stane viditelným při podržení na světle. Nad Haw Phra Kaew je vyobrazen pestrobarevný květinový vzor překrytý podpisem guvernéra Laoské banky v době vytištění bankovky, který je níže uveden v laoském jazyce jako „ຜູ້ອຳນວຍການ“ (phuoamnuanykan) a ve francouzštině jako „LE GOUVERNEUR“. Vlevo od podpisu guvernéra je vytištěn podpis cenzora, který pracoval pro Bank of Laos, pod ním je v laoském jazyce uveden nápis „ຜູ້ກວດກາຜູ້ນຶ່ງ“ (phu kuadka phunung) a ve francouzštině text „UN CENSEUR“. Nad oběma podpisy je hnědým inkoustem vytištěna laoská poznámka o padělání, která zní „ຜູ້ໃດປອມແປງທະນະບັດຈະໄດ້ຮັບໂທດຕາມກົດໜາຍ“ (phudai pomaepng thana bad chadaihab othd tam kodnai). Šestimístné sériové číslo je vytištěno dvakrát, jednou nad bílým kruhem na pravé straně bankovky a jednou překryté nad horní částí trupu Sisavanga Vatthany. Na pravé straně bankovky je černým inkoustem vytištěn dvouznakový kód složený z laoského písmene následovaného západní arabskou číslicí (např. „ປ1“), vedle něj je hnědou barvou napsána hodnota „ຮ້ອຍກີບ“ (hony kip). Většinu obsahu averzu obklopuje zdobný rámeček. Na levé a pravé straně této obruby jsou výjevy s hinduistickým božstvem a třemi zvířaty, navíc zdobené spreji. Laoské číslo „໑໐໐“ („100“) je vytištěno uvnitř obdélníkového rámečku v každém ze čtyř rohů bankovky. Uvnitř rámečku v samém horním okraji bankovky je laoský název Bank of Laos „ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ“ (thanakan aehngsadlao) uprostřed obdélníkového rámečku se zaoblenými konci.

Doporučujeme:  Waddle Dees

Uprostřed rubové strany bankovky je vyobrazení dvou volů, kteří táhnou vůz s mužem uvnitř, poblíž skupiny zavlažovacích kanálů. V pozadí je poblíž hromad hlíny přítomen muž na hřbetě vola a je vidět také několik elektrických vedení. Na levé straně ilustrace je prázdný bílý kruh podobný tomu na aversu. Hodnota bankovky je napsána černým inkoustem poblíž horního okraje obrázku jako „CENT KIP“. Stejně jako u averzu je i obsah reverzu uzavřen v ozdobném rámečku. Na levé a pravé straně rámečku jsou vyobrazení hinduistického božstva, které je vyzdvihováno jiným božstvem, pod nímž jsou hadi a kolem nich spreje. Uvnitř obdélníkového rámečku v každém ze čtyř rohů bankovky je vytištěna číslice „100“. Francouzský název Laoské národní banky „BANQUE NATIONALE DU LAOS“ je vytištěn v hnědém obdélníkovém rámečku uvnitř rámečku v horní části bankovky, zatímco francouzské upozornění na padělání „LE CONTREFACTEUR SERA PUNI CONFORMÉMENT A LA LOI“ je vytištěno hnědým inkoustem uvnitř bílého obdélníkového rámečku ve spodní části bankovky, který je vlevo a vpravo lemován třemi laoskými nágy.

Krauseho Standardní katalog světových papírových peněz uvádí tři hlavní varianty této bankovky: oběživo, vzorek a náhradní bankovku. Vzor je na lícní straně opatřen francouzským přetiskem „SANS VALEUR“ (česky „bezcenný“ nebo „bez hodnoty“), zatímco náhradní bankovka má před šestimístným sériovým číslem předponu „9“.

Bankovka Pathet Lao (1975)

Pathet Lao neboli Laoská vlastenecká fronta, komunistická nacionalistická skupina, která bojovala proti laoské královské vládě o vládu nad Laosem, se dostala k moci v roce 1975 po dobytí Vientianu a vynucené abdikaci krále Sisavanga Vatthany a odstoupení premiéra Souvanny Phoumy (1901-1984). Vůdce skupiny, princ Souphanouvong (1909-1995), převzal funkci laoského prezidenta a založil zemi jako socialistický stát, Laoskou lidově demokratickou republiku. Brzy poté nová vláda vydala první sérii papírových peněz, kterou tvořily výhradně nedaněné bankovky. Tyto bankovky byly vytištěny v Číně a následně vydány vládou Pathet Lao. Bankovka série 100 kipů je horizontálně orientovaná, má šířku 152 mm a výšku 76 mm. Má převážně modrou barvu, ale na lícní straně je výrazná i barva zlatá.

Uprostřed lícní strany bankovky je vyobrazen laoský rybář v dlouhém člunu na řece, v pozadí jsou hory a stromy. V horní části obrázku je tučným tmavě modrým písmem vytištěn laoský text „ປະເທດລາວ“ (Pathet Lao), zatímco nové národní motto „ສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ເປັນກາງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ເອກະພາບ, ວັດຫະນາຖາວອນ“ (latinsky: Santiphab, ekalad, penkang, pasathipatai, ekaphab, vadhanathauaon; angl: „Mír, nezávislost, neutralita, demokracie, jednota a prosperita“) je pod ním napsáno stejnou barvou inkoustu, ale menším písmem bez tučného písma. Laoská číslice „໑໐໐“ je vytištěna modře dvakrát pod heslem písmem o něco větším než „ປະເທດລາວ“ (Pathet Lao), jednou u slova „ສັນຕິພາບ“ (santiphab) a podruhé u „ວັດຫະນາຖາວອນ“ (vadhanathauaon). Dvakrát u spodní části obrázku je červeným inkoustem napsáno šestimístné sériové číslo, kterému předcházejí dvě latinská písmena (např.: „VL 000000“). Mezi oběma sériovými čísly je velký zlatý květinový vzor, pod nímž je vytištěna hodnota „ຮ້ອຍກີບ“ (hony kip). Celou ilustraci obklopuje ozdobný rámeček. Levý a pravý okraj tvoří květinově zdobené sloupce. Zakřivené vzory tvoří ohraničení v horní části bankovky, zatímco vzor sestávající z několika květin tvoří ohraničení ve spodní části bankovky. Laoské číslo „໑໐໐“ je vytištěno v levém a pravém dolním rohu bankovky a je překryto rostlinou uvnitř obdélníkového rámečku s květinovými okraji.

Doporučujeme:  Zastavení obchodování

Uprostřed lícní strany bankovky je modrým inkoustem vytištěný výjev z obchodu s textilem, na němž si muži a ženy prohlížejí látky. Nad touto ilustrací je stejnou barvou uvnitř obdélníkového rámečku napsán laoský text „ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວລາວຮັກຊາດ“ (romanizováno: khanakammakan sunkang aenualauahaksad), který se do češtiny překládá jako „Výbor Laoské vlastenecké fronty“. Pod výjevem obchodu s textilem je vytištěna hodnota „ຮ້ອຍກີບ“ (hony kip), která je překryta dekorativním prvkem zobrazujícím několik ryb ve vodě. Vlevo a vpravo od tohoto prvku je vytištěna západní arabská číslice „100“, navržená nad květinou uvnitř dlouhého šestiúhelníkového rámečku lemovaného propracovanými uzly. Nad nimi jsou sloupce zdobené květinovými střiky a vinnou révou. V levém sloupci je květinový vzor s kolečkem uprostřed, nad nímž je umístěna číslice „100“ psaná tiskacími písmeny. V horní části pravého sloupu je vyobrazena Pha That Luang, významná buddhistická stúpa pokrytá zlatem, která se nachází ve Vientianu. Pod ní je opět modře vytištěna číslice „100“, a to poměrně malým písmem.

Krauseho Standardní katalog světových papírových peněz uvádí dvě hlavní varianty bankovky: oběhovou a vzorovou. Vzorek se od svého oběžného protějšku liší červeným laoským přetiskem „ແບບເງີນ“ (romanizováno: aebb ngoen; česky: „návrh peněz“) na lícní i rubové straně, použitím sériového čísla „VL 000000“ na lícní straně a přítomností čtyřmístného čísla vytištěného červeným inkoustem ve spodní části rubové strany.

Bankovka Laoské lidově demokratické republiky kip (1979)

Kolem roku 1979 zavedla nově založená Banka Laoské lidově demokratické republiky sérii papírových peněz nové měny, Laoských kipů, které fakticky nahradily předchozí sérii kipů Pathet Lao „Liberation“. Stejně jako bankovky Pathet Lao byly i bankovky z roku 1979 vytištěny bez data. Bankovka 100 kipů této série je horizontálně orientovaná a měří 137 mm na šířku a 68 mm na výšku. Její barva je popisována jako převážně modrozelená, i když některé prvky jsou tmavě modré a podklad bankovky je vícebarevný.

Na rubové straně bankovky je vlevo uprostřed vyobrazen dlouhý most, po kterém jedou dva nákladní automobily, v pozadí je řada hor a stromů. Vpravo od tohoto vyobrazení jsou čtyři skladovací nádrže, nad nimiž jsou vidět větve stromu a poblíž laoský voják s puškou za zády. Velkým písmem poblíž levého dolního rohu vyobrazení mostu je vytištěna hodnota „ໜຶ່ງຮ້ອຍກີບ“ (latinsky: nung hony kip; česky: „sto kipů“). Při levém a pravém okraji rubové strany jsou zelené ozdobné rámečky s hinduistickým božstvem stojícím na slonovi, pravděpodobně představujícím Indru a Airavatu, s vinnou révou v pozadí. Zcela nahoře na rubu bankovky je vytištěn květinový vzor, pod nímž následuje malý tečkovaný vzor. Nad tímto vzorem je tmavě modrý obdélníkový rámeček se zaoblenými okraji, který je vlevo a vpravo lemován západní arabskou číslicí „100“. Uvnitř tohoto rámečku je bílým písmem vytištěn laoský název emisního orgánu „ທະນາຄານແຫ່ງລັດ“ (latinsky: Thanakhanaehng lad; česky: „Státní banka“). Na samém spodním okraji bankovky je zelený květinový dekorativní vzor, který obsahuje také něco, co vypadá jako malá zvířata.

Standardní katalog světových papírových peněz v současnosti uvádí tři varianty bankovky v hodnotě 100 kipů z roku 1979: oběživo, vzorek a náhradní bankovku. Vzorek lze od oběživa a náhradní bankovky odlišit podle přítomnosti červeného laoského přetisku „ແບບເງີນ“ (aebb ngoen) na lícní straně a anglického přetisku „SPECIMEN“ na rubu, zatímco náhradní bankovku lze odlišit podle předpony „ZB“ v sériovém čísle.