Konvertibilní arbitráž

Konvertibilní arbitráž je tržně neutrální investiční strategie, kterou často využívají hedgeové fondy. Zahrnuje současný nákup konvertibilních cenných papírů a krátký prodej kmenových akcií téhož emitenta.

Počet prodaných akcií na krátko obvykle odráží poměr delta-neutrální nebo tržně neutrální. V důsledku toho arbitrážník za normálních tržních podmínek očekává, že kombinovaná pozice nebude citlivá na malé výkyvy v ceně podkladové akcie. Udržení tržně neutrální pozice však může vyžadovat rebalancování transakcí, což je proces nazývaný dynamické delta zajištění. Toto rebalancování zvyšuje výnos konvertibilních arbitrážních strategií.

Stejně jako většina úspěšných arbitrážních strategií i konvertibilní arbitráž přilákala velký počet účastníků trhu, což vytvořilo intenzivní konkurenci a snížilo účinnost této strategie. Například na začátku roku 2005 utrpělo mnoho konvertibilních arbitrů ztráty, když byl snížen úvěrový rating General Motors ve stejné době, kdy Kirk Kerkorian učinil nabídku na akcie GM. Protože většina arbitrážních investorů měla dlouhé pozice v dluhu GM a krátké pozice v akciích, byli poškozeni na obou stranách. Pokud se vrátíme mnohem dále, mnoho takových „arbrit“ utrpělo velké ztráty při takzvaném „krachu v roce 87“. Teoreticky platí, že když akcie klesá, související konvertibilní dluhopis klesne méně, protože je chráněn svou hodnotou jako nástroj s pevným výnosem: pravidelně vyplácí úrok. Při krachu na akciovém trhu v roce 1987 však mnoho konvertibilních dluhopisů kleslo více než akcie, do kterých byly konvertibilní, zřejmě z důvodů likvidity, protože trh s akciemi byl mnohem likvidnější než relativně malý trh s dluhopisy. Arbitráže, které se spoléhaly na tradiční vztah mezi akciemi a dluhopisy, přinesly méně zisků z krátkých akciových pozic než ztrát z dlouhých dluhopisových pozic.