Komise pro cenné papíry

Komise pro cenné papíry a burzy (Securities and Exchange Commission, SEC) je agentura federální vlády Spojených států amerických. SEC je primárně zodpovědná za to, aby společnosti dodržovaly zákony a pravidla týkající se cenných papírů a všechny další záležitosti související s cennými papíry, jako je jejich emise a obchodování s nimi.

Doporučujeme:  Simon Kuznets