Kniha objednávek (obchodování)

Kniha objednávek je seznam objednávek (ručně a nyní i elektronicky), který obchodní místo (zejména burzy cenných papírů) používá k evidenci zájmu kupujících a prodávajících o určitý finanční nástroj. Srovnávací systém používá tuto knihu k určení, které příkazy mohou být splněny, tj. jaké obchody mohou být uzavřeny.

Kniha objednávek při obchodování s cennými papíry

Při obchodování s cennými papíry obsahuje kniha objednávek seznam zájemců o koupi a seznam zájemců o prodej. U každého záznamu musí být mimo jiné vedena nějaká forma identifikace strany (i když je tato identifikace zastřená, jako v dark poolu), počet akcií a cena, kterou kupující nebo prodávající za daný cenný papír žádají/nabízejí.

Pokud několik příkazů obsahuje stejnou cenu, označují se jako cenová úroveň, což znamená, že pokud přijde nabídka na této cenové úrovni, všechny příkazy na této cenové úrovni by ji mohly potenciálně splnit.

Nejvyšší nabídka a nejnižší poptávka se označují jako vrchol knihy. Jsou zajímavé, protože signalizují převládající trh a cenu nabídky a poptávky, která by byla potřebná k tomu, aby byl příkaz splněn. Rozdíl mezi nejvyšší nabídkou a nejnižší poptávkou se nazývá bid-offer spread.

Hloubka knihy se jednoduše vztahuje k počtu cenových úrovní, které jsou v daném okamžiku v knize k dispozici. Někdy je kniha zastoupena do určité hloubky a příkazy nad tuto hloubku jsou ignorovány nebo odmítnuty, v jiných případech může kniha obsahovat neomezený počet úrovní.

Ve většině praktických případů obsahuje kniha objednávek nabídku a poptávku na jeden cenný papír, kontrakt nebo zboží, přičemž specialista páruje objednávky na konkrétní položku. Jean-François Mertens ve své práci tento přístup rozšiřuje a konstruuje mechanismus párování objednávek, který funguje napříč specialisty, kde
může křížit objednávky, které nejsou pouze ve smyslu nabídky a poptávky pro danou obchodovanou položku, ale nabídky a poptávky mohou být vyjádřeny lineárně ve funkci ostatních obchodovaných položek.